Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi fick förnyat kvalitetscertifikat

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har godkänt Åbo Akademi i den tredje nationella auditeringsomgången. Universitetet förnyar därmed sitt kvalitetscertifikat för sex år framåt.

Auditeringen genomförs enligt nationellt fastställda kriterier där man kontrollerar att högskolorna upprätthåller system, organisation och modeller som garanterar en hög, internationell kvalitet på verksamheten.
En internationell panel har under våren gått igenom Åbo Akademis verksamhet, granskat inskickat material och analyserat processer som finns beskrivna på universitetets intranät. Panelen har också besökt universitetet och fört diskussioner med ledningen, anställda, studerande och externa intressenter. I auditeringens tredje och sista omgång betonades genomslagskraft, samverkan med samhället och studerandecentrerat lärande.

– Vi är förstås mycket glada över vårt förnyade kvalitetscertifikat. Vi har bra kontroll över vår kärnverksamhet och vet att den fungerar bra, utmaningen är att granskningskriterierna ändrar för varje auditeringsomgång. Panelens intervjuer med anställda och studerande visar om de processer vi har fungerar i praktiken och det känns fint att vårens rapport visar att vi lyckas bra med många saker vid Åbo Akademi. Samtidigt ger den oss viktiga rekommendationer om hur vi ska jobba vidare för att bli ännu bättre, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi, som även fungerat som ordförande för auditeringens styrgrupp.

Auditeringen uppfyller även kraven ställda i EU-strategin ”Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning” som är en del i att skapa en starkare plattform för samarbete inom europeisk högskoleutbildning.

– Auditeringspanelen har begränsad detaljkunskap om Åbo Akademi på förhand, därför gäller det att lyckas förklara en bred och komplicerad verksamhet inom väldigt begränsade ramar. Den här gången var extra krävande då det sedan senaste auditeringen 2016 skett stora statliga budgetnedskärningar, uppsägning av personal, en pandemi och annan turbulens där vi varje gång tvingats anpassa verksamheten till nya villkor. Med dedikerade anställda och engagerade studerande har vi ändå jobbat vidare och belöningen är bland annat ett nytt kvalitetscertifikat, säger Ole Karlsson, kvalitetskoordinator vid Åbo Akademi.

Auditeringsrapporten och NCU:s nyhet hittar du här. 

Länk till NCU:s auditeringsplattform.