Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Framtidsdalen samlar över hundra skolledare i Åbo

Framtidsdalen är ett nationellt projekt och fortbildningsprogram med syfte att stärka ledarskapet i skolorna i Svenskfinland och på språköarna.

Inom projektet har deltagande team från olika kommuner jobbat med att utveckla den egna organisationens ledningsfunktioner och verksamhetskultur. Varje team har själva valt ett gemensamt utvecklingsmål kring en ledningsfråga, det har bland annat handlat om personalens välbefinnande, hur locka personal till bildningssektorn, eller arbete med att implementera kommunens strategi där bildningen har en mycket större tyngdpunkt i.o.m. välfärdsområdesreformen.

Den 24–25 november 2022 samlas deltagarna i Framtidsdalen 2.0 för avslutande dagar i Åbo. Cirka 120 deltagare träffas för att diskutera skolledarskap, kompetensutveckling och framtidens skola och småbarnspedagogik. I programmet ingår också en del presentationer av resultaten för teamens utvecklingsprojekt.

Medierna välkomnas att delta! Programmet finns längst ner i denna text. Framtidsdalen arrangeras i Arken, auditorium Armfelt, Fabriksgatan 2, Åbo Akademi.

Det är andra gången fortbildningsprogrammet på 10 studiepoäng erbjuds och har därför denna gång gått under namnet Framtidsdalen 2.0. Det har pågått november 2021–november 2022 och inbegripit närstudier med gemensamma och regionala träffar, inklusive handledning under fortbildningsprogrammets gång. Bland deltagarna finns utbildningsanordnare, bildnings- och sektordirektörer, skolornas rektorer, ledningsgruppmedlemmar och personer i ledande ställning inom småbarnspedagogiken (chefer och föreståndare). Åboland har deltagare från såväl Kimitoön, Pargas som Åbo.

Fortbildningsprogrammet Framtidsdalen 2.0 ordnas av enheten för pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt för deltagarna.

Välkommen med för att diskutera framtidens skola och småbarnspedagogik!

För mera information:

Projektledare Camilla Forsberg, e-post: camilla.forsberg@abo.fi eller tel: 050 411 5745.
Se också: www.abo.fi/framtidsdalen

Programmet

Framtidsdalens avslutningsdagar 24–25.11.2022.

Plats: Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo Akademi.

Program 24.11.2022
Kl. 8.30 Morgonkaffe
Kl. 9.00 Öppning: Musik, studerande från Katedralskolan
Kl. 9.15 Mikael Lindfelt, rektor, Åbo Akademi
Kl. 9.45 Inledningsord från arrangörerna
Kl. 10.15 Tillit som princip för styrning och ledarskap
Louise Bringselius, docent i företagsekonomi, Lunds universitet. (Deltar på distans)
Kl. 11.45 Lunch
Kl. 13.00 Presentation av arbetet med ledningsfrågan: Borgå, Korsholm och Pedersöre.
Kl. 13.45 Gruppdiskussioner
Kl. 14.45 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.15 Kompetensutveckling 2040
Malin Eriksson, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket
Janne Roslöf, direktör, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
Kurt Torsell, direktör, svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen
Moderator: Lars Svedberg
Kl. 16.15 Vi zoomar in medverkande kommuner
Kl. 16.30 Dagen avslutas
Kl. 19.00 Gemensam middag

Program 25.11.2022
Kl. 9.00 Vi zoomar in medverkande kommuner
Kl. 9.15 Småbarnspedagogikens samhällsbärande roll för lärande, omsorg och jämställdhet.
Mia Heikkilä, professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi. (Deltar på distans)
Kl. 10.30 Paus
Kl. 11.00 Referensgruppen har ordet
kl. 12.00 Bildningens roll i den framtida kommunen
Mari Sjöström, specialsakkunnig, enheten för välfärd och bildning, Kommunförbundet
Petra Theman, stadsdirektör, Raseborg
kl. 13.00 Lunch

Avslutningsdagarnas program finns också på webben.