Skriv här det du söker efter!

Forum för skärgårdsforskning om medborgarforskning i praktiken

Forum för skärgårdsforskning om medborgarforskning i praktiken

Forum för skärgårdsforskning har denna gång som tema: Bobarhet på öbornas villkor – medborgarforskning i praktiken. Forumet är öppet för alla med intresse för skärgårdsfrågor, medborgarforskning och öars bobarhet.

Tid: fredag 2.12.2022, kl. 9–12.

Plats: Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, Fabriksgatan 2 (rum Kosmos), Åbo.

Anmälning: senast 30.11.2022 på https://survey.abo.fi/lomakkeet/15052/lomake.html

Program

9.00                   Välkommen

9.15                   Vad räknas som medborgarforskning? Malin Fredriksson, Åbo Akademis bibliotek

9.35                   Habitability – bobarhet, ett koncept som bygger på öbornas engagemang Christian Pleijel, konsult Kökar

10.00                 Kaffe

10.20                 Erfarenheter av medborgarforskning från:

  • Ekonomisk forskning – Wilhelm Barner Rasmussen, Internationell marknadsföring, ÅA
  • Marinbiologisk forskning – Tiina Salo, Miljö- och marinbiologi, ÅA
  • Samhällsvetenskaplig forskning – Kenneth Nordberg, Regional utveckling, ÅA
  • Geografisk forskning – Liliana Solé Figueras, Geografi, Åbo universitet

11.20                 Fri diskussion – alla: sakkunniga inom forskning och praktiska bobarhetsfrågor

Det är avgiftsfritt att delta i evenemanget. Välkommen!

Arrangörer är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde. Evenemanget är ett miniprojekt inom öppen vetenskap vid Åbo Akademi.

Logo med texten ÅA, Skärgårdsinstitutet.

Logotyp med texten Skärgårdshavets biosfärområde.Logo med texten ÅAopen