Skriv här det du söker efter!

Fortbildning för bibliotekspersonal startar våren 2023

Fortbildning för bibliotekspersonal startar våren 2023

BILDER: Bigstock

Tillsammans kan vi! Mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser är fortbildningsprogrammet med fokus på jämlikhet, hållbarhet och demokrati.

Antalet platser fylldes på mindre än två dygn när biblioteksfortbildningen ”Tillsammans gör vi biblioteket” (2021–2022) öppnade sin anmälan. Nu erbjuds en ny fortbildning för bibliotekspersonal. Den går under namnet ”Tillsammans kan vi!” och pågår april 2023 till april 2024.

– Konceptet är i hög grad det samma så att fortbildningen är uppbyggd i temahelheter. Vi har plockat med några guldkorn från den förra fortbildningen men en del nytt finns det också, till exempel informationsledning och samverkan med andra aktörer är nya teman.

Utbildningsplanerarna Nancy Pettersson och Kristina Westerén vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi arrangerar fortbildningarna.

– Inför fortbildningen som avslutades i april 2022 var vi i kontakt med bibliotek runt om i Svenskfinland för att höra oss för vilka behov de har. Det känns som att vi faktiskt träffade rätt när vi sedan byggde upp fortbildningen, vi har fått väldigt positiv respons! Responsen och erfarenheterna har vi med oss nu i Tillsammans kan vi!-fortbildningen, säger Pettersson.

 

Fortbildningen inleds med en distansträff den 20 april och med ett inledande webbinarium den 21 april. Webbinariet går under rubriken ”De stora trenderna som formar vårt samhälle: Hur påverkar de biblioteken?” och leds av utbildare och samhällsdebattör Jens Berg.

– Till biblioteken och bibliotekspersonalen kan alla, precis vem som helst, gå och få jämlikt bemötande, service och hjälp. Biblioteken har också en bidragande roll i hela undervisningsväsendet, allt från läskunnighet och läsande till medborgarfärdighet. Det här lyfter vi fram i fortbildningens temahelheter, och det ingår också kommunikationsfärdigheter och att stärka sitt personliga välmående, att orka och hitta hållbarhet i arbetslivet, säger Westerén.

 

Fortbildningsprogrammet har underrubriken Mångprofessionellt samarbete över biblioteksgränser och man sätter särskild fokus på bibliotekspersonalens samverkan med andra aktörer, såsom kultur- och undervisningssektorn.

De fyra temahelheterna är Biblioteket som samhällsaktör, Bemötande, kundservice och digitalisering, Personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande, samt Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen.

– Fortbildningsprogrammet Tillsammans kan vi! är inte en uppföljning, utan ett helt fristående program, tänkt för andra än de som deltog i den förra fortbildningen. Fortbildningen riktar sig till all bibliotekspersonal, säger Pettersson.

– Det som uppskattats under våra fortbildningar är också det kollegiala lärandet, under ett år hinner man skapa en gruppkänsla och lära känna varandra. Det kan man ha stor nytta av också efter fortbildningen, säger Westerén.

 

Fortbildningen sker på distans, eventuella fysiska träffar diskuteras tillsammans med deltagarna under fortbildningens gång.

Anmälan till fortbildningen öppnar 13.1.2023. Deltagarantalet är begränsat till 20, deltagarna antas i anmälningsordning. Mera information om innehållet och länk till anmälningsblanketten.

Huvudfinansiärerna är Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner och deltagandet är avgiftsfritt.