Skriv här det du söker efter!

Föreläsningsserien om arbetsvälmående inom äldreomsorgen fortsätter

Föreläsningsserien om arbetsvälmående inom äldreomsorgen fortsätter

Webbinarieserien ”Arbetsvälmående inom äldreomsorgen” behandlar arbetsvälmående, samt på vilket sätt arbetsgemenskapen och förmannen kan bidra till utvecklandet av arbetsvälmående och ork i arbetet.

Målgruppen för föreläsningarna är förmän, anställda och andra ansvarspersoner inom äldreomsorgen. Webbinarierna arrangeras via Teams, deltagandet är avgiftsfritt. Serien inleddes våren 2021.

 

Onsdag 6.10.2021 föreläser bitr. professorn i gerontologisk vård vid Åbo Akademi, Heli Vaartio-Rajalin under rubriken Kreativitet och konst som arbetsmetod för personcentrerad vård och arbetstagarnas välmående.

Föreläsningen hålls kl. 14.00–15.30. Anmälan senast 4.10.2021 via adressen https://crm.abo.fi/Events/1134/Apply (öppnas i ny flik).

 

Onsdag 3.11.2021 föreläser projektchefen Riitta-Liisa Larjovuori, forskningsgruppen för arbetshälsa vid Tammerfors universitet under rubriken Itseohjautuvuudesta työhyvinvointia hoivatyöhön?.

Föreläsningen hålls kl. 14.00–15.30. Anmälan senast 1.11.2021 via adressen https://crm.abo.fi/Events/1134/Apply (öppnas i ny flik).

 

Webbinarierna arrangeras inom ESF-projektet HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG, som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Projektet leds vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Mera information om projektet på adressen abo.fi/hyvinvoivahoiva (öppnas i ny flik).

 

Nätpublikation om arbetsvälmående i äldreomsorgen

Som en del av Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg-projektet och som ett resultat av utvecklingsarbetet som gjorts på arbetsplatserna inom ramen för projektet, har man sammanställt nätpublikationen Tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen ikäihmisten hoivapalveluissa (ung. Information och verktyg för att utveckla arbetsvälmåendet inom äldreomsorgen).

I publikationen finns mångsidigt material, bland annat aktuell information, animationer, länkar, tester, tips och råd, samt frågor på temat arbetsvälmående att jobba kring tillsammans eller enskilt. Nätpublikationen som fortfarande kompletteras kommer att ges ut också på svenska.

Till nätpublikationen Tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen ikäihmisten hoivapalveluissa (öppnas i ny flik).


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 3/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida