Skriv här det du söker efter!

Flyttrörelser temat för Tidskriften Skärgårds sommarnummer

Flyttrörelser temat för Tidskriften Skärgårds sommarnummer

Pärmen på Tidskriften Skärgård 2/2022 visar en flock ejdrar som flyger förbi ett sjömärke.
Tidskriften Skärgård 2/2022 har flyttrörelser som tema.

Migration, flyttrörelser, lämmeltåg och Amirikafarare. I alla tider har både djur och människor flyttat – endera permanent eller tillfälligt, frivilligt eller av tvång. Flyttrörelser är temat för Tidskriften Skärgårds sommarnummer (2/2022) som utkommer den 7 juni. Temat har valts i samklang med utställningen Migration, som öppnade den 1 maj i Skärgårdscentrum Korpoström, och framför allt för att flyttrörelser och flyktingströmmar igen är ledsamt aktuellt.

I tidskriften ingår en intervju med Pargas stads flyktingkoordinator om hjälpviljan som finns i skärgårdsstaden – den visade sig bland Pargasborna och ute i skärgårdsdelarna framförallt i Nagu under flyktingkrisen 2015–2016 och nu i samband med kriget i Ukraina. Tidskriften Skärgård granskar också vilken roll immigrationen spelar för mindre skärgårdskommuner.

Gammal svart-vit bild på två män med ryggsäck på ryggen.
Bröderna August ”Ben” och Axel Westerlund från Houtskär vistades i Alaska, troligtvis åren 1898–1901. Här är de på väg till guldfälten. Båda återvände till Houtskär. Foto: Houtskärs lokalhistoriska arkiv.

Den historiska aspekten av flyttrörelser tas upp i flera artiklar i Skärgårds sommarnummer. Det handlar om hur emigranterna från skärgården ofta gifte sig med andra skärgårdsbor “over there” – många av dem som emigrerade till Amerika återvände, medan de som flyttade till Sverige under efterkrigstiden i hög grad stannade där. Vi får läsa berättelsen om Otto Eriksson, som i december 1916 inledde sin Amerikaresa över Kvarken. Intervjun med Otto är från 1981 när han som pensionär bor i Vancouver. ”Jag har aldrig ångrat att vi flyttade hit till Stillahavskusten och blev nybyggare på ett stubbland”, säger Otto.

För många djur är flyttrörelser en fråga om överlevnad. Till exempel ejdern är traditionellt platstrogen vad gäller boplatsval. Ejderns levnadsförhållanden i våra vatten har blivit svåra och numera måste den återvändande ådan göra avvägningar på liv och död. Ejdrarna har inga problem med att vänja sig med människor, det viktiga är att boplatsen är trygg från rovdjur. Också klimatförändringen orsakar en form av migration, då den inverkar på arternas utbredning och tidsmässigt skjuter på händelser såsom isläggningen. Flyttfåglarnas flyttningsmönster, insekters populationsstorlekar och växters utbredningsmönster kan alla påverkas av ett förändrat klimat.

en klen ensam blomma på en äng.
Strandviva (Primula nutans) är en hotad art och kan påverkas än mer negativt då klimatet blir varmare. Foto: Maria Hällfors.

Ytterligare en orsak till flyttrörelser är sommarstugan. Det finns en dryg halv miljon fritidsstugor i Finland – för många ett paradis, för en del ett fruktat arbetsläger. Tidskriften Skärgård tar upp sommarstugan ur folkloristiskt perspektiv, liksom ur ett erfarenhetsperspektiv, Mats Blomqvist har sitt sommarviste vid Andra sjön i Nykarleby, dit han har återvänt i 77 år nu. Och i serien Min ö får vi besöka Sandholm i Nagu, som för skådespelaren Riko Eklundh utvecklats från barndomens sommarviste till ett andra hem.

Tidskriften Skärgårds sommarnummer finns att köpa som lösnummer på flera ställen längs kusten och på Åland. Mera information om tidskriften och hur du får tag på den på www.skargard.fi. Tidskriften ges ut med fyra temanummer per år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.


Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns på adressen: https://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-2-2022/
Vänligen ange fotograf, som finns nämnd i det separata dokumentet med bildtexter.

För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: pia.prost@abo.fi
Telefon: +358 (0) 50 338 1710