Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands skärgårdsting i Åbo i december

Finlands skärgårdsting med temat Välmående människor – från insjö till utskär arrangeras i Åbo den 4–5 december 2023.

Skärgårdstinget är dels avslutningsseminarium för Temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden, dels firar man grundandet av ett landsomfattande skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå.

Programmet inkluderar både finländska och internationella föredragshållare och skärgårdsexperter, men fast bosatta i landets alla skärgårdsområden står i fokus.

Skärgårdstinget är öppet för alla skärgårdsbor och intresserade av skärgårdsfrågor. Evenemanget går på finska och svenska, med engelska inslag.

Skärgårdstinget är avgiftsfritt. För deltagande i kvällsfesten (50 euro) som arrangeras på Kåren, samt resor och logi betalar man själv. Programmet pågår i Arken, Fabriksgatan 2, 4.12 kl. 13– ca 16.30. Kvällsfesten hålls 4.12, kl. 18.30 på Kåren, Tavastgatan 22. Nästa dag pågår programmet kl. 9–ca 13.

Sista anmälningsdag är 1.11.2023. Länk till anmälan. Programmet och praktisk information uppdateras på: abo.fi/bobarhet.


Jenni Haukio.

 

Evenemangets beskyddare är republikens presidents maka Jenni Haukio

 


Arrangör för Finlands skärgårdsting är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, temanätverket Habitability. Har du frågor? Kontakta skargard@abo.fi.

Engagerade i temanätverket Habitability är också Arbets- och näringsministeriet, Egentliga Finlands förbund, Finlands öar – Suomen saaret, samt 11 Leaderföreningar.