Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands skärgårdsting i Åbo i december

Finlands skärgårdsting med temat Välmående människor – från insjö till utskär arrangeras i Åbo den 4–5 december 2023.

Skärgårdstinget är dels avslutningsseminarium för Temanätverket Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden, dels firar man grundandet av ett landsomfattande skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå.

Programmet inkluderar både finländska och internationella föredragshållare och skärgårdsexperter, men fast bosatta i landets alla skärgårdsområden står i fokus.

Skärgårdstinget är öppet för alla skärgårdsbor och intresserade av skärgårdsfrågor. Evenemanget går på finska och svenska, med engelska inslag.

Skärgårdstinget är avgiftsfritt. För deltagande i kvällsfesten (50 euro) som arrangeras på Kåren, samt resor och logi betalar man själv.

  • Programmet pågår i Arken, Fabriksgatan 2, 4.12 kl. 13–ca 16.30.
  • Kvällsfesten hålls 4.12, kl. 18.30 på Kåren, Tavastgatan 22.
  • Nästa dag pågår programmet kl. 9–ca 13.

Sista anmälningsdag är 1.11.2023 (du hinner anmäla dig fram till 10.11). Länk till anmälan. Programmet och praktisk information finns på: abo.fi/bobarhet.


Jenni Haukio.

 

Evenemangets beskyddare är republikens presidents maka Jenni Haukio

 


Arrangör för Finlands skärgårdsting är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, temanätverket Habitability. Har du frågor? Kontakta skargard@abo.fi.

Engagerade i temanätverket Habitability är också Arbets- och näringsministeriet, Egentliga Finlands förbund, Finlands öar – Suomen saaret, samt 11 Leaderföreningar.