Skriv här det du söker efter!

Fästingcafé i Skärgårdscentrum Korpoström

Fästingcafé i Skärgårdscentrum Korpoström

Välkommen att diskutera fästingar måndag 14.8. kl. 14.00–16.00 i Skärgårdscentrum Korpoström.

Syftet är att erbjuda en möjlighet för Åbolands kust- och skärgårdsbor (både fast- och sommarboende) att dela med sig av sina erfarenheter om fästingar inom ramen för ett informellt samtal och därigenom skapa forskningsmaterial om människors förhållande till fästingar. Samtalsämnen kan vara minnen och folktro om fästingar, fästingrelaterade hälsorisker och deras inverkan på vardagsrutiner samt förhållande till sällskapsdjur och naturen i bredare mening.

Evenemanget är en del av ett forskningsprojekt och forskargruppen är också intresserad av upplevelser, känslor och åsikter om sjukdomar orsakade av fästingar samt vården och förebyggandet av dessa, bland annat med hjälp av vacciner.

Samtalen spelas in och materialet anonymiseras, vilket betyder att deltagarna inte kan kännas igen i forskningsartiklar som skrivs på basis av informationen.

Caféet är tvåspråkigt, det går bra att prata på både finska och svenska. Forskningsprojektet bjuder på kaffe med sött tilltugg, därför önskar man anmälningar senast 7.8.2023. De 20 först anmälda ryms med. Anmälningar tas emot på adressen: sanna.lillbroanda-annala@abo.fi.

Program

14.00 Presentation av projektet: biträdande professor Tuomas Räsänen från Östra Finlands universitet och universitetslektor Laura Hollsten från Åbo Akademi. Projektgruppen består av historiker, etnologer och samhällsvetare.
14.15 Diskussion i smågrupper, kaffe och tilltugg.
15.15 Gemensam diskussion av teman som lyfts fram.

Arrangörer är forskningsprojektet Humans and Ticks in the Anthropocene (människor, fästingar och miljöförändring) vid Åbo Akademi, Östra Finlands universitet och Åbo universitet, samt Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Projektets webbsida.