Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Det kontinuerliga lärandet får en egen strategi i Egentliga Finland

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi är medlem i den regionala samarbetsgruppen.

Kompetensnivån ska höjas och livskraften stärkas, det är målet med det visions- och strategiarbete som just nu pågår i Egentliga Finland. Centret för livslångt lärande deltar i den regionala samarbetsgrupp som bygger strategin för det kontinuerliga lärandet i Egentliga Finland och stödjer därmed aktivt kompetenshöjningen hos den arbetsföra befolkningen i regionen.

Det kontinuerliga lärandet definieras ofta genom arbetslivets mål: Med kontinuerligt lärande svarar man på förändringar i kompetensbehov och främjar meningsfulla karriärer, samt företagens konkurrenskraft och produktivitet.

Landskapets alla nyckelaktörer inom kontinuerligt lärande är involverade i strategiarbetet som inleddes i september 2023. Totalt innebär det cirka 25 organisationer: yrkesutbildningsinstitutioner, universitet och högskolor, företrädare för den fria bildningen och för arbetslivet och myndigheter.

 

CLL och därmed Åbo Akademi representeras i samarbetsgruppen av CLL-direktören Janne Roslöf och utbildningschef vid CLL Mona Riska.

– Vi ser fram emot strategiarbetet över utbildnings- och språkgränser. Det är viktigt att landskapet samlar sina krafter inom det kontinuerliga lärandet kring en gemensam strategi för att säkra tillgången till kontinuerligt lärande och livslång vägledning även på svenska, säger Mona Riska.

I och med samarbetsgruppen har det kontinuerliga lärandet nu en permanent plattform för diskussion och åsiktsutbyte. Hannu Lehti, som är enhetschef för arbetslivs- och företagartjänster vid Egentliga Finlands NTM-central, ser klara fördelar med intensifierat samarbete.

– Det finns ett tydligt behov av samarbete och att skapa en helhetsbild över regionens många aktörer inom det kontinuerliga lärandet. Den gemsansamma nämnaren är att stöda landskapets livskraft och företagen, säger Lehti.

Johanna Vainio, chef för utbildnings- och kompetensfrågor vid Egentliga Finlands företagare instämmer.

– Det finns ett behov i regionen att stärka kompetensen hos företagare och personalen vid företagen. Det vill vi främja genom det här samarbetet, säger Vainio.

 

Skapandet av en strategi för kontinuerligt lärande i landskapet är en del projektet JOY (Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö), som är ett av Åbo stads spetsprojekt men som baserar sig på ett brett samarbete i landskapet. Projektets viktigaste målsättning är, utöver att engagera aktörerna i samarbetet, att se till att arbetet görs med en helhetsblick och baserat på aktuell information.

Projektet pågår till augusti 2024 och finansieras av Egentliga Finlands förbund i programmet AKKE, dvs. områdesstöd för hållbar tillväxt och livskraft.