Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Jatkuva oppiminen saa oman strategian Varsinais-Suomessa

Elinikäisen oppimisen keskus (CLL) ja Åbo Akademi mukana laajassa yhteistyöryhmässä.

Varsinais-Suomessa starttasi syyskuun alussa jatkuvan oppimisen visio- ja strategiatyö, jolla on merkittävä tavoite: maakunnan osaamistason nostaminen ja elinvoiman kasvattaminen. Elinikäisen oppimisen keskus (CLL) edustaa Åbo Akademita strategiaa rakentavassa maakunnallisessa yhteistyöryhmässä ja tukee näin aktiivisesti alueen työikäisen väestön osaamisen vahvistamista.

Jatkuva oppiminen määritellään usein työelämän tavoitteiden kautta: Jatkuvalla oppimisella vastataan erityisesti osaamistarpeiden muutoksiin ja edistetään mielekkäitä työuria ja yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

 

Varsinais-Suomessa strategian aloituksessa olivat mukana kaikki keskeiset maakunnan jatkuvan oppimisen toimijat, kaikkiaan noin 25 organisaatiota: ammatillisia oppilaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja, vapaan sivistystyön edustajia, työelämän edustajia ja viranomaisia. Nyt muodostettu yhteistyöryhmä kokoaa voimansa ensin vuoropuhelun ylläpitoon ja jatkuvan oppimisen strategiaan ja myöhemmin myös yhteiseen ennakointiin ja tiedolla johtamiseen. CLL:n edustajina ryhmässä ovat johtaja Janne Roslöf ja koulutuspäällikkö Mona Riska.

– Odotamme innolla strategiatyötä koulutus- ja kielirajojen yli. On tärkeää, että maakunta kokoaa voimansa jatkuvan oppimisen yhteisen strategian ympärille. Näin turvataan jatkuvan oppimisen ja elinikäisten ohjauspalvelujen saatavuus myös ruotsiksi, Mona Riska sanoo.

 

Varsinaissuomalainen jatkuva oppiminen saa nyt pysyvän keskustelufoorumin ja toimijat odottavat jo näkemysten vaihtoa. Strategian startissa olikin aistittavissa innokkuutta ja yhteistyöryhmän työlle kertyi paljon odotuksia:

– Yhteistyölle ja kokonaiskuvan rakentamiselle on selvä tarve. Meillä on paljon toimijoita ja yhteisenä asiana korostuu maakunnan elinvoiman ja yritysten palveleminen, sanoo yksikönpäällikkö Hannu Lehti työelämä- ja yrittäjyyspalveluista, V-S ELY-keskuksesta.

– Alueella tarvitaan varsinkin yrittäjille ja myös yritysten henkilöstölle osaamisen vahvistamisen väyliä ja niitä haluamme edistää, painottaa Johanna Vainio, koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, V-S Yrittäjät.

Jatkuvan oppimisen maakunnallisen strategian rakentaminen on osa Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö (JOY) -hankkeen työtä. Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin osaamisen kärkihanke, mutta se perustuu laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön. Sen tärkeimpänä päämääränä on toimijoiden sitouttamisen lisäksi varmistaa, että työtä ohjataan maakunnassa kokonaisuutena ajantasaisen tiedon pohjalta.

Elokuuhun 2024 asti kestävän hankkeen on rahoittanut Varsinais-Suomen liitto/ AKKE.