Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

De virtuella LUMA-dagarna i juni har svenskspråkigt program

LUMA-center Finland-nätverket ordnar de 16:e riksomfattande LUMA-dagarna virtuellt 8–10.6.2021. Temat för evenemanget är ”Inspirera till lärande med hjälp av teknologi”. LUMA-dagarna erbjuder en fin möjlighet för pedagoger, lärare och bildningspersonal att träffa kolleger från hela Finland, inspireras och ta del av ny kunskap. I vanlig ordning är evenemanget avgiftsfritt för deltagarna.

LUMA-center Åbo Akademi, som är en del av Skolresurs aktivitetshelhet, koordinerar det svenskspråkiga programmet. Skolresurs egna verkstäder under LUMA-dagarna är följande:

Ons 9.6. kl 12.00–14.00 Bedömningsmatriser som stöd för slutbedömning i fysik, kemi och biologi: Anna Pomoell, Mia Skog, Jenni Vainio, Triin Gyllenberg:

Skolresurs har skapat lärandematriser utgående från de nationella bedömningskriterierna för laborativt arbete inom naturvetenskap. Lärandematriserna kan användas för formativ bedömning (självvärdering och kamratrespons) men även för summativ bedömning. Lärandematriserna är uppgjorda enligt de nya kriterierna för vitsorden 7, 8 och 9. Det är möjligt att med små förändringar utöka kraven så att även vitsordet 5 omfattas. I denna workshop får deltagarna skapa skräddarsydda lärandematriser för sådana laborationer som är meningsfulla för den enskilda deltagaren, och som kommande läsår används som en grund för en mångsidig bedömning. Workshopen är lämplig för lärare i fysik, kemi, geografi och biologi för åk 7-9. Gymnasielärare är också välkomna, eftersom arbetssättet med fördel även kan användas i gymnasiet.

To 10.6. kl 12.30–14.00 Stabil plattform för rymdrelaterad undervisning: Jan Holmgård

Varför ska man dra in världsymden i klassrummet?

Den europeiska rymdorganisationen ESA är mån om att rymden har rum i klassrummen. Resurser, såsom bland annat material och kurser, kanaliseras via projektet ESERO, The European Space Education Resource Office. Tidigare har, först Svenskfinland och senare hela Finland, varit en del av Nordic ESERO. Från och med 2021 har vi i Finland egna ben att stå på i ESERO Finland. Genom dina frågor kan vi utveckla vidare! Under sessionen presenteras ESERO Finland och det finns sedan möjlighet till diskussion och frågor.

To 10.6. kl 14.30–16.00 Escape from lockdown (på svenska): Mats Brasken, Markus Norrby, Nikke Palmberg

Denna workshop kräver att du lämnar ditt hem och beger dig in till centrum av din ort för att tillsammans med medspelare på andra orter lösa en matematisk-naturvetenskaplig gåta. Samtidigt får du kanske idéer för hur friluftsaktiviteter kan kombineras med matematik och naturvetenskap, och vem vet, kanske du träffar på någon ämneskollega IRL längs vägen. Mobiltelefon med hörlurar och Zoom-appen behövs.

Anmälan och mer information

Hela programmet och anmälningslänken hittar du på LUMA:s hemsida.

I målgruppen för evenemanget ingår

 • alla lärare på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till universitetsnivån, som undervisar i matematik, naturvetenskaper (miljö- och naturkunskap, biologi, fysik, kemi, geografi), informationsteknik och teknologi.
 • de som studerar till barnträdgårdslärare, klasslärare eller ämneslärare i de ovannämnda ämnena.
 • lärarutbildare för naturvetenskapliga och matematiska ämnen samt undervisningsforskare och -utvecklare runt om i Finland.
 • LUMA-center Finlands samarbetspartner i näringslivet och utbildningsförvaltningen samt i lärarföreningar och andra föreningar osv.
 • LUMA-center Finlands medarbetare runt om i landet. 

  Notisen ingår i CLL:s nyhetsbrev 2/2021

  CLL:s nyhetsbrev

  Centret för livslångt lärande – startsida