Skriv här det du söker efter!

CLL välkomnar Janne Roslöf som ny direktör

CLL välkomnar Janne Roslöf som ny direktör

Janne Roslöf.

Åbo Akademis styrelse utsåg den 17 juni 2022 TkD Janne Roslöf till ny direktör för Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Efter utnämningen lovordade styrelsens ordförande Thomas Wilhelmsson Roslöfs mångsidiga utbildning, goda arbetserfarenhet, bakgrund såväl i det akademiska som i näringslivet och syn på ledarskap.

Också personalen på CLL välkomnar Janne Roslöf och det kunnande han tillför till organisationen. Hans erfarenhet och kompetenser är värdefulla inte minst med tanke på de viktiga vägskäl som Åbo Akademi och CLL står inför gällande arbetet för kontinuerligt lärande.

Vägskälen är knutna till den nationella reformen av det kontinuerliga lärandet som initierades hösten 2019 under dåvarande statsminister Antti Rinne och som nu genomförs av Sanna Marins regering. Reformen syftar till att ge alla finländare de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för sysselsättning och ett betydelsefullt liv samt ge finländarna förbättrade möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling.

Inom ramen för reformen betonas bland annat vikten av:

  • utbildningsutbud som är anpassat för specifika målgrupper;
  • ekonomiskt och annat stöd för att grupper som är underrepresenterade i vuxenutbildningen ska kunna utveckla sina kompetenser;
  • tillgång till rådgivnings- och handledningstjänster;
  • satsningar på uppsökande verksamhet för att aktivt nå ut till givna målgrupper.

För högskolornas del innebär reformen bland annat ett ökat behov av att (i) fokusera på nya grupper av inlärare och deras specifika behov, (ii) tänka till gällande utbildningshelheternas innehåll och omfång samt inlärningsformer, (iii) ta i beaktande inlärarens omständigheter och till exempel möjligheterna att kombinera inlärning med arbete och familj samt (iv) reagera på plötsliga strukturomvandlingar och brist på arbetskraft.

Ett centralt element i reformen av det kontinuerliga lärandet är högskolornas digitala vision, det vill säga Digivisio2030, som syftar på att genom digitalisering och digital pedagogik göra Finland till en förebild för kompetensutveckling och flexibelt lärande.

I detta paradigmskifte gynnas CLL och ÅA på många sätt av Janne Roslöfs breda kontaktnät samt den erfarenhet han tillför.

Janne Roslöf efterträder Torbjörn Sandén som gick i pension i maj. Läs Åbo Akademis pressmeddelande om valet av ny direktör för CLL.

Catharina Groop
Vice direktör för CLL