Skriv här det du söker efter!

BUP:s jubileumswebbinarier om hållbarhet öppna för alla

BUP:s jubileumswebbinarier om hållbarhet öppna för alla

Baltic University Programme, BUP, firar 30-årsjubileum år 2021. Firandet sker i första hand digitalt, hittills har man inlett två olika webbinarieserier där experter, BUP-aktiva och allmänheten kommer samman. Man planerar också virtuella återträffar för tidigare kursdeltagare, en konferens och nostalgiska återblickar på sociala medier.

Nätverket Baltic University Programme (BUP) har fokus på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen. BUP koordineras från Uppsala universitet. I Finland, vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, finns ett av tre så kallade associerade sekretariat.

BUP Finland har arrangerat webbinarieserien Implementing sustainability at universities, som har fokus på att göra hållbar utveckling till en integrerad del av universitetens verksamhet. Hur får man in det i undervisningen och forskningen och hur miljöanpassar man ett universitet?

Webbinarieserien är också en del av det i Finland nationella temaåret för forskningsbaserad kunskap, som koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation. Temaåret har som mål att synliggöra betydelsen av forskningsbaserad kunskap och göra den mer tillgänglig.

Webbinarieseriens alla delar (på engelska) finns att tillgå på en spellista på Baltic University Programme’s Youtubekanal.

Inom den andra webbinarieserien Space Bridges 2.0 ordnas ett virtuellt seminarium i månaden under hela 2021, alla med teman relaterade till hållbarhet. Följande webbinarier är Interdisciplinary solutions to sustainability issues in the Baltic Sea Region (18/3), värd: Kaliningrad State Technical University och Circular Economy (15/4), värd: Kaunas Technical University.

Tidigare seminarier kan ses på spellistan Space Bridges 2.0 på Baltic University Programme’s Youtubekanal (på engelska).
Programmet för kommande Space Bridges 2.0.

Mera information om Baltic University Programme’s verksamhet på bup.fi.

 

bup-logo-200px

  30.    


Notisen ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida