Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

BUP Finland skickade studentdelegation till EU:s Östersjöforum

Ett trettiotal studerande från Östersjöregionen deltog i EU:s årliga EUSBSR-forum och producerade filmer om Östersjöns framtid.

Åbo Akademi och BUP Finland var värd då ett trettiotal studerande från hela Östersjöregionen samlades för att delta som studentdelegation i EU:s Östersjöforum i Åbo. Eller ingen samlades fysiskt förstås – såväl EU:s Östersjöforum som studentdelegationens kringprogram hölls virtuellt.

EU:s årliga EUSBSR-forum (EU Strategy for the Baltic Sea Region) arrangerades i år för elfte gången, nu med Åbo stad som värd den 20 oktober 2020. Östersjöforumet är en plattform för politiker, forskare, medborgarorganisationer och företagsvärlden att mötas och diskutera den gemensamma regionens framtid.

Universitets- och högskolenätverket Baltic University Programme (BUP) arrangerade samtidigt program för studentdelegationen, som möttes 19–21 oktober, det vill säga en halv dag innan och en halv dag efter EU:s Östersjöforum, där delegationen också deltog.

 

Direktören för BUP Finland, Cecilia Lundberg, kan se fördelar med att programmet flyttades till nätet.

– Förstås hade det varit väldigt roligt att kunna samlas här i Åbo, att prata och mingla men samtidigt tror jag att ett virtuellt forum kan vara mer jämlikt. Flera har möjlighet att delta då det inte krävs, varken tid eller pengar för resor och övernattningar och dylikt. Dessutom hade vi ett program som fungerade väldigt bra virtuellt och som ändå gav möjligheter till kontaktskapande, säger Lundberg.

Totalt 99 studerande ansökte om en plats i studentdelegationen, 35 antogs och representerade 20 olika universitet i tio Östersjöländer – Belarus, Polen, Finland, Sverige, Ryssland, Lettland, Litauen, Tyskland, Tjeckien och Slovakien.

– Målet med Östersjöforumets studentdelegation var att ge de studerande möjlighet att knyta kontakter och att ge dem ett annat perspektiv på Östersjösamarbete och -arbetet, än det inom universitetsvärlden. Här fick de kopplingen till stakeholders, och ser att det finns många olika intressenter i Östersjösammanhang, säger Lundberg.

 

Studentdelegationens program var uppbyggt så att de under första dagen fick en vetenskaplig bakgrund till Östersjötemat. Åbo Akademis forskare inom forskningsprofilen Havet presenterade sitt arbete, det var forskardoktor Anna Törnroos-Remes på temat The Baltic Sea, the ecological state and biological challenges, projektforskare Savitri Jetoo och doktorand Varvara Lahtinen på temat The Baltic Sea, the ecological state and biological challenges, samt biträdande professor Magnus Hellström på temat Shipping and transportation management in the Baltic Sea. Dessutom föreläste kommunikatör Mia Henriksson under rubriken Communicating science.

Dag två deltog studenterna i Östersjöforumet som i år hade temat Our Region, Our Future – Towards a Decade of Innovation and Sustainability (ung. Vår region, vår framtid – mot ett decennium av innovationer och hållbarhet). Forumet hade närmare 800 deltagare och ett digert program med paneldiskussioner, workshops, tal och föreläsningar.

– Östersjöforumet fungerade jättebra virtuellt, tekniken funkade, programmet hade anpassats väl till rådande omständigheter och konferencieren, medieprofilen Peter Nyman, lotsade oss genom programmet på en utmärkt brittisk engelska. Jag har deltagit i ganska många virtuella konferenser och seminarier och kan säga att det här verkligen lyckades över alla förväntningar.

– Dessutom var vi väldigt glada att direktören för Baltic University Programme, Madeleine Granvik i Uppsala deltog en paneldiskussion med bland annat minister Krista Mikkonen. Det gav BUP fin synlighet, säger Lundberg.

 

Dag tre fick studenterna själva jobba med en intressant utmaning. Dagen leddes av universitetslärare i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi, Johanna Lindström. Temat var What’s the next step to an innovative, sustainable and connected Baltic Sea Region?. Studenterna indelades i små grupper som inledningsvis diskuterade temat och efter ett tag fick veta att grupperna nu har en dryg timme på sig att göra en tre minuter lång film på temat. Filmen fick gärna presentera ett förslag eller en utmaning och man kunde filma med sina telefoner eller via Zoom-verktyget.

– Det var jätteroligt att se att en så stor grupp som aldrig har träffat varandra förut, som sitter på olika håll, kan samarbeta så bra. De antog utmaningen med stor iver och fick faktiskt kontakt med varandra.

Filmerna publiceras bland annat på webbplatsen bup.fi.

Utöver filmen ska deltagarna lämna in en reflektion över sitt deltagande i studentdelegationen för att få ett certifikat.

logo för EUSBSR-forum.

 

 

Nätverket Baltic University Programme (BUP) har fokus på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen. BUP koordineras från Uppsala universitet. Utöver att varje medlemsland har ett nationellt center finns det tre så kallade associerade sekretariat, de är placerade vid Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, vid HAW Hamburg University of Applied Sciences, Tyskland och vid Łodz University of Technology, Polen. Mera information: bup.fi

 

Text: Mia Henriksson
Bild: Pontus Ambros


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2020

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida