Skriv här det du söker efter!

Årets sista nummer av Skärgård reser världen runt

Årets sista nummer av Skärgård reser världen runt

Vy över den saroniska övärlden, fotograferad från ön Egina, en timmes båtfärd från Aten. 13 procent av Greklands befolkning bor på öar. Foto: Pia Prost

Tidskriften Skärgårds paradsida med en vintrig vy från Norge.
Tidskriften Skärgård 4/2023.

Havet förenar, vilket är en orsak till att skärgården alltid varit den mest utåtriktade och internationella delen av vårt land. På en global skala är Skärgårdshavet det ötätaste området i världen och Norden håller sig väl framme i listan på de örikaste länderna. Men det är antalet öbor, snarare än antalet öar, som är det intressanta. I EU bor 20,5 miljoner människor på öar, i Finland har vi cirka 90 000 skärgårdsbor. Tidskriften Skärgårds sista nummer för året har temat världen, med särskild fokus på nätverk och forskning.

Skärgård tar läsaren med på en resa där vi får bekanta oss med skärgårdsbor världen över och världen i vår egen skärgård. Vi får träffa Patricia som flyttat från El Salvador till Replot, Azaldeen från Irak som bor i Nagu. I Houtskär bor Boglárka från Ungern och i Korpo Laura från Spanien.

Tidskriften Skärgård – som utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi – kartlägger också skärgårds- och öinstitut världen över. Det finns forskare som sysslar med öar på många av världens olika universitet, men det finns inte många institut som uttryckligen har satsat på ö- och skärgårdsfrågor.

På 1990-talet myntades begreppet nissologi, det vill säga den tvärvetenskapliga forskningsgrenen om öar. Nissologin har på senare tid fått ett rejält lyft och forskarna samarbetar allt mer kring ön som helhet. Öar är ideala studiemiljöer för att förstå klimatförändringar, havsnivåhöjningar och hållbar utveckling. Öar spelar en viktig roll i territoriella tvister och för att förstå globaliseringens effekter. Till exempel på Prince Edward Island i Kanada har man vid Institute of Island Studies framgångsrikt redan i fyrtio år bedrivit forskning, utbildning och offentlig förvaltning i öfrågor.

En somrig gruppbild.
Öforskare och skärgårdsexperter från hela världen samlades sommaren 2022 i Zadar, Kroatien, för att delta i den artonde ISISA-konferensen. ISISA står för International Small Islands Studies Association.

Det finns många olika former av ösamarbeten, både lokalt, nationellt och internationellt. De flesta av dem tas upp i Skärgård 4/2023. Ö- och skärgårdsbor kan lära sig mycket av varandra och får en starkare röst genom kooperativ, nätverk och föreningar. Den politiskt tillsatta Skärgårdsdelegationen i Finland saknar motsvarighet i något annat land.

Tidskriften Skärgård tar också upp Korsholms slott, menförets historia och i den nya serien Ur arkiven får vi ta del av Göran Schildts arkiv som finns hos SLS. I serien Min ö skriver Julia Ajanko om Brännskär.

Tidskriften Skärgård utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Mera information om tidskriften och hur du får tag på den på www.skargard.fi.


Bilder fria att använda i samband med denna artikel finns på adressen: http://web.abo.fi/pressmaterial/skargard-4-2023/. Bildtexter och fotograf finns i ett skilt dokument på samma adress.

För mera information, kontakta
Redaktör Pia Prost
E-post: pia.prost@abo.fi
Telefon: +358 (0) 50 338 1710