Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Anmälan öppen till fortbildning i småbarnspedagogik med bilderboken i fokus

 

Genom att delta i fortbildningshelheten Mellan raderna och ovanför molnen får du som jobbar inom småbarnspedagogiken kunskap om hur du kan stärka barns språkutveckling utgående från bilderböcker och teman som hållbarhet, positiv psykologi, rörelseglädje och utomhuspedagogik.

Fortbildningen fortsätter hösten 2023, så passa på att anmäla dig och ditt team nu i maj. Exakt tidpunkt för uppstart väljer vi tillsammans.

Målgrupp är personal inom småbarnspedagogik och förskola och barn i daghem och förskola. Arrangör är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska kulturfonden och Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt för deltagarna.

Närmare information och länk till anmälan.