Skriv här det du söker efter!

Om biblioteket

Om biblioteket

Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt vetenskapligt bibliotek som i första hand betjänar Åbo Akademis (Åbo och Vasa) och Novias (Åbo) studerande, lärare, forskare och personal.

Biblioteket inledde sin verksamhet 1919 och fick samma år rätten att bli ett friexemplarsbibliotek, vilket innebär att vi har ett nästan komplett bestånd av nationellt tryck. Förutom friexemplarsrätten bidrar idag avkastningen från Gösta Branders forskningsfond till en stor del av bibliotekets litteraturanskaffning.

Med över två miljoner tryckta böcker och tidskrifter samt tillgång till flera tiotusentals licensbelagda e-tidskrifter och hundratusentals e-böcker tillhandahåller biblioteket mångsidiga samlingar på de områden Åbo Akademi och Novia (Åbo) undervisar i. Bekanta dig med bibliotekets samlingar och e-resurser i söktjänsten Alma.

Biblioteket består av fyra servicepunkter: tre i Åbo och en i Vasa. Novias enheter i Vasa betjänas av Vetenskapsbiblioteket Tritonia. I söktjänsten Alma ingår även Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek, Donnerska institutets bibliotek, som verkar i Åbo.

Uppdaterad 29.9.2022