Skriv här det du söker efter!

Donationer

Donationer

Om du vill donera material till Åbo Akademis bibliotek, vänligen bekanta dig med bibliotekets donationspolicy och kontakta sedan bibliotekets personal, överbibliotekarie Yrsa Neuman gällande böcker och för handskrifter och bilder Linda Filppula.

Donationspolicy

Åbo Akademis bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek som i första hand tar emot donationer som stöder den forskning, undervisning och de studier som bedrivs vid Åbo Akademi. I egenskap av rollen som ett inofficiellt nationalbibliotek för Svenskfinland mottar vi donationer av finlandssvenskt tryck och av handskrifter och bilder. Beträffande utländsk litteratur gäller villkoret att böckerna, som inte får finnas i samlingarna från förut, skall vara på originalspråk och av bestående värde. Donationer av digitalt material avgörs från fall till fall.

Följande kategorier tas inte emot:

  • smutsigt, skadat eller trasigt material
  • skolböcker, psalmböcker, biblar och andaktslitteratur
  • utländska encyklopedier, uppslagsverk, ordböcker och manualer
  • utländska seriella publikationer

N.B.! Åbo Akademis bibliotek tar inte emot bokdonationer behäftade med villkor. Vi förbehåller oss rätten att förfara med materialet enligt vårt eget gottfinnande. Depositioner av material tas i regel inte emot. Transporten till biblioteket ombesörjs av donator. Godkänd av Nämnden för gemensamma funktioner 13.12.2012.

Uppdaterad 1.9.2022