Skriv här det du söker efter!

Slöjdvetenskap (biämne)

Slöjdvetenskap (biämne)

Slöjdvetenskap

Att skapa med händerna ger välmående, ökad livskvalitet och bidrar till ekologiskt tänkande och en hållbar utveckling i samhället. Du kan välja slöjd som kort biämne, 25 sp. Det finns även möjlighet att ansöka om studierätt för 60 sp och därmed erhålla behörighet för undervisning av skolämnet slöjd i årskurs 1-9, förutsatt att du har avlagt pedagogiska studier för lärare (60 sp).

I studierna ingår kurser där du lär dig bearbeta en stor bredd av slöjdmaterial samt formge och tillverka unika slöjdprodukter för olika ändamål. Det ämnesteknologiska innehållet sträcker sig bland annat från tyger och garn, 3D-printning och laserskärning till trä och metall. Studierna är forskningsbaserade och ger dig en vetenskaplig grund för kommande arbetskarriär inom området.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa