Skriv här det du söker efter!

Idrottspsykologi (biämne)

Idrottspsykologi (biämne)

Idrottspsykologi (25 sp)

Idrottspsykologi handlar om människan och hennes känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. I begreppet idrott inryms allt från lågintensiv fysisk rekreation över regelbunden motionsidrott till högintensiv tävlingsidrott. Blocket behandlar grundläggande idrottspsykologiska fakta om kommunikation, gruppdynamik, ledarrollens psykologi samt personlighetspsykologi med koppling till beteende. I kurserna ges många konkreta råd, exempelvis om hur man bygger upp motivation för motion, hur man förändrar beteende genom nya vanor, hur man ökar sin förmåga att hantera stress, bygger upp självförtroendet och hur man kan bibehålla koncentrationen när den som bäst behövs.  Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet, kan kurserna ge behållning även för andra än tävlingsidrottare. Mental träning och coaching är två centrala begrepp som behandlas, idrottsledarskap ett tredje, och idrottspsykologi i vardagslivet ett fjärde

Fem  kurser avläggs:

703801.0 Introduktion till idrottspsykologi, 5 sp ÖPU eller litteraturtentamen
703826.0 Mental träning, 5 sp ÖPU eller litteraturtentamen
703827.0 Idrottspsykologisk coachning, 5 sp ÖPU eller litteraturtentamen
703828.0 Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp ÖPU eller litteraturtentamen
UI00CF24-3001 Idrottspsykologi i vardagslivet, 5 sp ÖPU eller litteraturtentamen

Biämnet ges i föreläsningsform inom ramen för Öppna universitet (ÖPU), se deras hemsidor eller be om information på våning B7 i Akademill. Biämnet går också att avlägga i form av litteraturtentamen (uppsatser) inom ramen för fakultetens reguljära undervisning. Examinator är karin.osterman@abo.fi

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Karin Österman

Äldre universitetslektor 

utvecklingspsykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa