Skriv här det du söker efter!

Ämnen

Ämnen

Två studerande i Academill

Biämneshelheter, lärarutbildningen

Inom Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier finns följande valmöjligheter till biämne med relevans för förskola...

Ett barn som skriver i ett häfte.

Matematik, lärarutbildning (biämne)

  Biämnesstudierna i matematik syftar mot en vidgad syn på matematiken som vetenskap och som undervisningsämn...

Modersmål och litteratur, lärarutbildning (biämne)

Man kan välja att läsa modersmål och litteratur som en 25 studiepoängs biämneshelhet med relevans för F-6. Modersmål ...

Livsåskådningskunskap (biämne)

Livsåskådningskunskap är en tvärvetenskaplig studiehelhet som innehåller studier i filosofi och religionsvetenskap, samt kursen livsåskådningskunskap som ges vartannat år av ämnet filosofi.

Ett barn som skriver i ett häfte.

Specialpedagogik lärarutbildning (biämne)

Du kan läsa specialpedagogik som biämne (25 sp). Särskilt klasslärarstuderande har stor nytta av kompletterande studi...

Studerande skär metall.

Slöjdvetenskap (biämne)

Att skapa med händerna ger välmående, ökad livskvalitet och bidrar till ekologiskt tänkande och en hållbar utveckling...

Grönsaker vid ett försäljningsstånd.

Hushållsvetenskap (biämne)

Våra vardagsgärningar i hushållet påverkar vår livsmiljö, nu och på sikt. Du som studerar hushållsvetenskap lär dig h...

Sustainability studies – Studiehelhet i hållbar utveckling (biämne)

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arb...

Översättning (biämne)

Målet med biämnet översättning är att den studerande får en vetenskaplig bild av översättningsteori och egenskaper ho...

Blommor i tre lerkrukor.

Biologi (biämne)

Om du vill undervisa i biologi är det här biämnet någonting för dig. Genom att avlägga 60 studiepoäng skaffar du dig ...

Skolpsykologi (biämne)

Ändamålet med biämnet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som psykosocial miljö. Biämnet lämpar sig för...

Krispsykologi (biämne)

Biämnet ger kunskap om grundläggande teori och praktik inom krispsykologin. Mera i detalj beskrivs de vanligaste kris...