Skriv här det du söker efter!

Nyhetsarkivet

Nyhetsarkivet

Projekt om värmepumpar och förnybar energi får finansiering från Åbo stad

Åbo stads stadsforskningsprogram finansierar ett projekt om hur värmepumpar kan utnyttjas i Åbo stads infrastruktur för förnybar energi med 150 000 euro.

Projektet ”Heat pumps incorporation in Turku’s renewable energy infrastructure (Heat‐Pioneer)” tilldelas 150 000 euro för perioden 2024–2025. Projektet led av professor i teknisk termodynamik och modellering Ron Zevenhoven och hans team vid laboratoriet för process- och systemteknik. Inom projektet samarbetar man bland annat med London School of Economics and Political Science.

Läs mer