Perusopetus

Perusopetus

Vasa övningsskola on yhtenäiskoulu, jossa koulua käydään perusopetuksen luokka-asteilla 1–9. Luokka-asteet 1–9 on jaettu neljään työskentely-yksikköön: lk. 1–2, lk. 3–4, lk. 5–6 ja lk. 7–9. Joka luokka-asteella osa oppilaista saa opetusta CLIL-mallin – Content and Language Integrated Learning – mukaisesti. Mallissa englannin kielen opiskelu on integroitu eri oppiaineiden opiskeluun.

Meille on tärkeää, että koulumme

  • hyödyntää monipuolisia pedagogisia, oppimista tukevia työskentelytapoja
  • antaa mahdollisuuksia oppimiseen joustavissa ja laajennetuissa oppimisympäristöissä
  • tekee yhteistyötä kulttuuri-, liikunta- ja elinkeinoalojen sekä seudun muiden toimijoiden kanssa
  • toimii yhdessä oppilaiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa
  • ottaa opettajakokelaat osaksi toimintaa
  • osallistuu kokeilu- ja tutkimustyöhön ja ohjaa opettajakokelaita yhteistyössä opettajakoulutuslaitoksen kanssa.

Jaa ja seuraa

    Löydät meidät myös täältä