Skriv här det du söker efter!

Behörighetsgivande studier för yrkeslärare

Behörighetsgivande studier för yrkeslärare

Behörighetsgivande studier för yrkeslärare

Omfattning

60 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

4.3.2019-22.3.2019

Yrkeslärare

Som yrkeslärare kan du kombinera ditt yrkesområde med färdigheter i att inspirera ungdomar och vuxna till lärande och utveckling. På yrkeslärarutbildningen lär du dig, tillsammans med andra studerande, att hantera och utveckla yrkeskompetens. Du lär dig att planera lärandeaktiviteter, variera dina undervisningsmetoder, utvärdera och utveckla. Du blir kompetent i att hantera utmaningar och reflektera över ditt lärarskap. Utbildningen ger dig möjlighet att skapa givande professionella nätverk inom yrkesutbildningen. Studierna utvecklar din förståelse för yrkeslärarens komplexa och mångfasetterade uppdrag. De förstärker dina färdigheter i att tänka analytiskt, handla konstruktivt och på ett framtidsorienterat sätt.

 

De pedagogiska studierna för yrkeslärare omfattar 60 sp. Av grundstudier i pedagogik eller vuxenpedagogik, bör minst 20 sp vara avlagda innan du antas till yrkeslärarutbildningen. Dessa kan exempelvis avläggas via det öppna universitetet. Studierna består av yrkes- och ämnesdidaktisk teori och praktik, forskningsmetodik, specialpedagogik och ett yrkespedagogiskt utvecklingsarbete. Genom schemalagda närstudietillfällen, distansstudier, nätstudier och självstudier kan du avlägga ämnesstudierna på två läsår. Många studerar till yrkeslärare vid sidan om sitt förvärvsarbete. I studierna ingår två praktikperioder i en svensk- eller tvåspråkig yrkesläroanstalt i Svenskfinland. Även möjlighet till internationell praktik finns.

 

 

Antagningsgrunder

Studiehandbok för yrkeslärare

Studiehandbok

Du som yrkeslärare i arbetslivet

Efter studierna har du pedagogisk behörighet att arbeta som lärare på yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller inom den fria bildningen. Med lämplig ämnesbehörighet kan du arbeta som ämneslärare. Arbetet som yrkeslärare är mångfasetterat, givande och ansvarsfullt. Du kommer att vara en viktig länk mellan studerande och arbetslivet. Det finns ett stort behov av pedagogiskt behöriga yrkeslärare i Svenskfinland. Du som brinner för ditt yrkesområde och vill utveckla yrkesutbildningen gör ett bra val i att skaffa dig både pedagogisk kompetens och behörighet!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

studinfo-vasa@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa