Skriv här det du söker efter!

Gästprofessorer inom Teknologier för en hållbar framtid

Gästprofessorer inom Teknologier för en hållbar framtid

Gästprofessorer

Två internationella toppforskare har anställts (20%) för att stöda profilområdet Teknologier för en hållbar framtid. Gästprofessorerna är:

Thomas Rosenau Professor of Wood, Pulp and Fiber Chemistry, Univerity of Natural Resources and Life Sciences, Austria.

Luisa Torsi Professor of Analytical Chemistry, University of Bari “A. Moro”, Italy.

Uppdaterad 31.8.2021