Skriv här det du söker efter!

Villkor för tävling på Instagram

Villkor för tävling på Instagram

Tävling på Instagram 15.7-10.8.2020

Arrangör:

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Tävlingstid

Tävlingen pågår under tiden 15.7-10.8.2020. Tävlingen avslutas 10.8.2020 kl. 13.00 och vinnaren dras samma dag.

Vem kan delta?

Alla fysiska personer över 18 år som har ett Instagramkonto och som år 2020 blivit antagna till Åbo Akademi kan delta i tävlingen. Personer med direkt koppling till tävlingsarrangemangen kan ej delta.

Hur deltar man?

Man deltar i tävlingen genom att på sitt eget Instagramkonto ladda upp en bild eller video, antingen i flödet eller på Instagram Stories. Man kan också delta genom att skicka in sitt bidrag via dm (privat meddelande) till @aboakademi på Instagram. I tävlingsbidraget visar man hur man firar att man börjar studera vid Åbo Akademi. Om man deltar genom att ladda upp tävlingsbidraget i sitt flöde eller på Instagram Story ska Åbo Akademi
(@aboakademi) taggas och hashtaggen #ÅAkallar användas. Bidrag som inte innehåller dessa, det vill säga @aboakademi och #ÅAkallar, tas ej i beaktande. För att tävlingsbidraget ska kunna beaktas är det i dessa fall ett krav att tävlingsdeltagaren har en öppen profil på Instagram. Vid bidrag som skickas in som dm behöver tävlingsdeltagaren inte ha öppen profil och inte heller tagga @aboakademi eller använda hashtaggen.
Det är tillåtet att ladda upp eller skicka in flera bidrag, men det ökar inte vinstchansen. Enbart bidrag som laddats upp eller skickats in under tävlingstiden beaktas. Genom sitt deltagande intygar tävlingsdeltagaren att hen äger rättigheterna för det material hen laddar upp och att eventuella personer som finns med på bild- eller videomaterialet har gett sitt samtycke. Tävlingsdeltagaren ansvarar för att innehållet i tävlingsbidraget följer god sed och Instagrams regler. 

Tävlingspris
Bland alla som före tävlingstiden gått ut deltagit i tävlingen enligt reglerna som beskrivs på denna sida, dras en (1) vinnare, som vinner en cykel.
Vinnaren dras 10.8.2020 efter kl. 13.00. Vi kontaktar den som vunnit genom ett privat meddelande på Instagram. Om vinnaren inte nås inom tre (3) dagar har Åbo Akademi rätt att dra en ny vinnare. Priset är en 24″ turkos Baana-cykel, värd 179,90 euro. Priset kan inte bytas till pengar. 

Användning av personuppgifter

Genom ditt tävlingsdeltagande godkänner du att Åbo Akademi kan dela ditt bidrag på Instagram, i Instagram-flödet eller på Instagram story. Genom ditt deltagande godkänner du tävlingsvillkoren och att ditt namn och Instagram-användarnamn kan publiceras på Åbo Akademis kanaler ifall att du vinner.

Övriga villkor

Åbo Akademi förbehåller sig rätten till att göra ändringar i tävlingsvillkoren. Tävlingen är inte sponsorerad, administrerad eller understödd av Instagram.

Uppdaterad 29.7.2020