Skriv här det du söker efter!

Villkor för tävling på Instagram

Villkor för tävling på Instagram

Tävling på Instagram

Arrangör:

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Tävlingstid

Tävlingen pågår under tiden 5-19.8.2019. Tävlingen avslutas 19.8 kl. 12.00.

Vem kan delta?

Alla fysiska personer över 18 år som har ett Instagramkonto och som studerar vid Åbo Akademi kan delta i tävlingen. Personer med direkt koppling till tävlingsarrangemangen kan ej delta.

Hur deltar man?

Man deltar i tävlingen genom att kommentera tävlingsbilden (markerad med ”win tickets to Shift”) på Åbo Akademis Instagramkonto @aboakademi. I kommentaren berättar man vilken av vinklarna (
maritime intelligence, circular economy och artificial intelligence) på årets Shift-tema, Shapeshifting intelligence, man är mest intresserad av. Emojina finns i texten under tävlingsbilden.

Tävlingspris
Bland dem som före tävlingstiden gått ut kommenterat tävlingsbilden på Åbo Akademis Instagramkonto @aboakademi lottas det ut studerandebiljetter till Shift 2019.
Fyra (4) personer vinner två (2) tvådagarsbiljetter var till Shift 2019 (värde 45e/biljett), som ordnas 29-30.8.2019 i Åbo. Biljetterna kan inte bytas till pengar. I och med att vinsten är studerandebiljetter, bör den person man tar med sig till Shift också vara studerande. Shift 2019 har en åldersgräns på 18 år. Vinnarna dras 19.8 efter kl. 12.00. Vi kontaktar vinnarna genom att svara på deras kommentarer. De som vunnit skickar sedan ett privat meddelande med sitt namn och hämtar sina vinstbiljetter från Studentexpeditionen i Gripen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo, under dess öppethållningstider (må-fre kl. 12-15). Om vinnarna inte nås inom tre dagar har Åbo Akademi rätt att dra nya vinnare.

Användning av personuppgifter

Genom ditt deltagande godkänner du tävlingsvillkoren och att ditt namn och Instagram-användarnamn kan publiceras på Åbo Akademis kanaler ifall att du vinner.

Övriga villkor

Åbo Akademi förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsvillkoren. Tävlingen är inte sponsorerad, administrerad eller understödd av Instagram.

Uppdaterad 5.8.2019