Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2020-2022 för Teknologier för en hållbar framtid

Styrgruppen 2020-2022 för Teknologier för en hållbar framtid

Syftet med styrgruppen är att leda profilområdet. Styrgruppens uppgifter inkluderar att utveckla och koordinera forskningen inom profilområdet, samt att främja tvärvetenskaplighet, internationalisering och fakultetsöverskridande verksamhet. Styrgruppen har utsetts av Åbo Akademis rektor.

Styrgruppens medlemmar 2020-2022

Ordförande, Professor Johan Bobacka, Processkemi
Professor Leena Hupa, Processkemi
Professor Henrik Saxén, Process- och systemteknik
Professor Henrik Grénman, Processkemi

Uppdaterad 22.11.2022