Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2020-2022 för havet

Styrgruppen 2020-2022 för havet

Syftet med styrgruppen är att leda profilområdet. Styrgruppens uppgifter inkluderar att utveckla och koordinera forskningen inom profilområdet, samt att främja tvärvetenskaplighet, internationalisering och fakultetsöverskridande verksamhet. Styrgruppen har utsetts av Åbo Akademis rektor.

Styrgruppens medlemmar 2020-2022

Ordförande, Professor Erik Bonsdorff, Miljö- och marinbologi
Forskningschef Henrik Ringbom, Sjörätt
Biträdande professor (Tenure track) Nina Tynkkynen, Offentlig förvaltning
Professor Kim Wikström, Industriell ekonomi

Uppdaterad 27.4.2020