Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2020-2022 för havet

Styrgruppen 2020-2022 för havet

Syftet med styrgruppen är att leda profilområdet. Styrgruppens uppgifter inkluderar att utveckla och koordinera forskningen inom profilområdet, samt att främja tvärvetenskaplighet, internationalisering och fakultetsöverskridande verksamhet. Styrgruppen har utsetts av Åbo Akademis rektor.

Styrgruppens medlemmar 2020-2022

Biträdande Prof. Nina Tynkkynen (ordförande)

Prof. Kim Wikström

Forskningschef Henrik Ringbom

Biträdande Prof. Anna Törnroos-Remes

Uppdaterad 9.6.2021