Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Sustainable Caring for Health and Wellbeing – vårdvetenskaplig konferens vid Åbo Akademi i Vasa

Hållbar vård och omsorg för hälsa och välbefinnande utgör temat för en internationell vårdvetenskaplig konferens vid Academill i Vasa den 1–3 oktober 2019. 

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Nordic College of Caring Science (NCCS), European Academy of Caring Science (EACS) och vårdvetenskapen vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Konferensen samlar cirka 100 ledande specialister och aktörer inom vård och vårdvetenskap. Under tre dagar bjuds deltagarna på plenarföreläsningar, parallellsessioner och posterpresentationer.

I programmet ingår såväl internationella som nationella experter. Professor Fiona Cowdell från Birmingham City University berättar om vikten av att vårda och förebygga hudproblem hos äldre. Föreläsningen är uppbyggd i workshopformat med fokus på tillämpningen av forskningsresultat i praktiken. Professor Margaretha Ekebergh från Borås universitet föreläser om förhållandet mellan vårdande och lärande och hur denna process kan bidra till optimal, hållbar patientvård.

Åbo Akademis professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström talar om avancerade specialistsjukskötares betydelse för personcentrerad, hållbar vård. Docent Regina Santamäki Fischer, Åbo Akademi, och projektledare Lilli Sukula-Lindblom berättar om projektet ”Sol i minnet” och dess arbete med att skapa en meningsfull vardag för äldre personer med minnessjukdomar.

Konferensen avslutande föreläsare är professor emerita Ingegerd Bergbom från Göteborgs universitet. Föreläsningen handlar om utvecklingen av vårdteorier och teoretiska perspektiv inom vårdvetenskap, samt om förhållandet mellan och behovet av både teoretiska och kliniska studier i framtiden. Efter professor Bergboms föreläsning samlas konferensens huvudtalare till en kort paneldiskussion 3.10 kl. 14.30–15.00.

Mediernas representanter välkomnas att delta i konferensen.


Hela programmet finns på adressen: https://www.abo.fi/nccs/programme/

För mera information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, rektor för Åbo Akademi i Vasa
tfn: 050 320 4612
e-post: lisbeth.fagerstrom@abo.fi