Skriv här det du söker efter!

Lärplattformen Moodle

Lärplattformen Moodle

Vid Åbo Akademi används lärplattformen Moodle, där lärarna för de flesta kurser skapat kurssidor med övningsuppgifter och material.

För att delta i kurser i Moodle bör du först vara anmäld till kursen i fråga. Du anmäler dig via Peppi till kurser som ordnas inom grund- och forskarutbildningen och via Öppna universitetet/Centret för livslångt lärande till kurser som ordnas inom vuxenutbildningen.

Du behöver ett abo.fi-användarnamn för att anmäla dig till kurser via Peppi. För att logga in på Moodle behöver du ett abo.fi-användarnamn eller HAKA-inloggningsuppgifter. Användarnamn får du efter att du närvaroanmält dig som grundstuderande/doktorand eller fått information att du kan delta i en kurs vid ÖPU/CLL.

Moodle finns på adressen moodle.abo.fi.

Du kan klicka här för att logga in till Moodle.

Användarguider:

Kontaktuppgifter

Uppdaterad 21.12.2023