Skriv här det du söker efter!

Motionstjänster i Åbo

Motionstjänster i Åbo

Logotypen för Campus Sport.

CampusSport erbjuder goda möjligheter att motionera och aktivera kropp och sinne. Stadens yrkeshögskolor och universitet har ett samarbete kring motionsverksamheten. Utbudet av gym och ledda motionstimmar är stort.

Läs mer och betala motionsavgiften på CampusSports egna sidor.

Nyckelrättigheter sköts av CampusSport och där med fungerar inte HID-nyckeln eller HID-läsaren. I väggen finns en separat CampusSport Läsare.Som nyckel andvänds s.k. NFC-tag. Du kan hämta en nyckel från Educariums, Råggatans eller SportSirkkas motionsutrymmen ( karta ) alltid då det finns turer enligt motionstidtabellen (förutom morgontimmarna i SportSirkka). En befintligt ”tag” kan användas (t.ex. FRANK-studerandekortet). Aktivering av studiekortet kan göras på samma ställen.

Uppdaterad 21.2.2020