Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Är du utan studieplats?

Öppna unversitetet (ÖPU) kan erbjuda en alternativ väg till studieplats; för dig som är utan studieplats, har ett mellanår, eller av andra orsaker vill förkovra dig i olika ämnen. För dig som ännu inte inlett, men funderar på, studier vid universitetet, kan det vara bra att avlägga kurser vid ÖPU för att se vilka ämnen som intresserar dig.

Kurser som ges vid ÖPU motsvarar de kurser som ges inom examensutbildningarna vid Åbo Akademi. Du kan alltså räkna avlagda kurser till godo i en universitetsexamen om du söker in och blir antagen för examensstudier. ÖPU-leden innebär att du kan söka in efter att ha av­lagt till­räck­ligt med kurser vid ÖPU.

Till kurser som ordnas av Öppna universitetet vid Åbo Akademi på höstterminen 2019 tas anmälningar emot från och med 19.8.2019.

ÅAFastTrack är en möjlighet för dig som är utan studieplats och intresserad av samhällsvetenskaper och ekonomi. Som studerande på ÅAFastTrack kan du under ett läsår avlägga kurser dagtid och därefter i mars 2020 anhålla om studierätt för examensstudier vid utbildninslinjerna för samhällsvetenskaper och ekonomi via den gemensamma ansökan. Anmälningstiden till ÅAFastTrack är 1.8–15.8.2019.

Mera information om alternativa vägar till studieplats finns på adressen: https://abo.onedu.fi/zine/79/cover