Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Yrsa Neuman ny överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek

Åbo Akademis styrelse har valt filosofie doktor Yrsa Neuman till överbibliotekarie vid Åbo Akademis bibliotek.

Porträttbild på Yrsa Neuman
Yrsa Neuman. Fotograf: Heidi Honga

Neuman inledde sitt nya arbete måndagen 16 augusti 2021. Hon har tidigare jobbat bland annat som lärare och forskare i filosofi vid Åbo Akademi, kurator och forskare vid von Wright- och Wittgensteinarkivet vid Helsingfors universitet, och som ledande koordinator för öppen vetenskap vid Åbo Akademis bibliotek.

– Åbo Akademis bibliotek är en fantastiskt mångfasetterad organisation, vars otroligt kunniga personal stöder Åbo Akademis personal och studerande i deras uppgifter och forskning. Biblioteket fungerar också som offentligt vetenskapligt bibliotek och har en nationellt viktig roll som friexemplarsbibliotek, säger Neuman.

Åbo Akademis bibliotek inledde sin verksamhet 1919 och fick samma år rätten som friexemplarsbibliotek, vilket innebär att biblioteket har ett nästan komplett bestånd av nationellt tryck.

– Det är ett enormt kulturarv som biblioteket förvaltar, med värdefulla gamla böcker och arkivmaterial som bilder och handskrifter – en samling som är både nationellt och internationellt betydande. Jag är verkligen hedrad över att få följa den här imponerande organisationen en bit på vägen, säger Neuman.

Bild på Yrsa Neuman: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/08/Yrsa-Neuman-fotograf-Heidi-Honga-rotated.jpg

Tilläggsuppgifter:
Överbibliotekarie
Yrsa Neuman
02-215 4193