Skriv här det du söker efter!

”Väst borde sända trupp”

”Väst borde sända trupp”

Det enda som övertygar Ryssland om västs allvar i fråga om Ukrainas frihet, är om väst sänder trupp för att strida på Ukrainas sida, säger Glen Grant.

Ur det ryska kriget i Ukraina kommer ett nytt Europa att formas, säger Glen Grant, försvars- och säkerhetskonsult.

Genom våra medier får vi vad som förmodligen är en för optimistisk bild av de ukrainska framgångarna, medan vissa andra källor antyder att sanningen inte är fullt så positiv. Hur skulle du kommentera det här?

– Ukraina har en mycket sovjetisk attityd i att de ska hålla allt hemligt. Det finns ingen tvekan om att de drabbats av förluster, men ändå är omfattningen inget emot vad ryssarna råkat ut för. Det stora problemet har varit och kommer alltid att vara tillgången till ammunition för artilleriet, Ukraina har inte tillräckligt.

– Samtidigt finns det ingen anledning att förminska ukrainarnas fantastiska insats i att köra bort ryska armén från Kiev och trycka dem tillbaka över gränsen kring Kharkiv.

Vilka viktiga misstag har Ukraina gjort innan kriget som de betalar för nu?

– Att de fortsätter leka politik och inte väljer de bästa personerna till viktiga uppgifter. Att de inte satt och inte heller sätter rätt personer att organisera utbildningen av reserven.

Vad måste Ukraina förbättra för att klara av det här kriget med landet intakt?

– Det jag nämnde: de måste välja rätt personer till rätt jobb. Och sedan se till att ärlighet och öppenhet ersätter det sovjetiska sättet att sköta saker.

Vilka bitar fungerar bäst i den ukrainska militären?

– Trupperna vid fronten och de frivilliga. Artilleriet är förmodligen den bästa och mest professionella delen i deras system. De bästa infanterienheterna är Azov och marinförbanden.

Förutom att sända egna trupper, vilket knappast händer, vad borde
väst göra för att hjälpa Ukraina ytterligare?

– Sända egna trupper. Det är det enda som kommer att övertyga Ryssland om att väst menar allvar.

Vad är din bedömning: vad kommer att hända med Ryssland efter det här kriget? Eller kommer kriget alls att ta slut inom någon överskådlig framtid?

– Svårt att säga. Den ryska armen håller på att misslyckas men de kan fortsätta med att misslyckas om Putin fortsätter sända kanonmat till fronten på samma sätt som Stalin gjorde. De har tillräckligt mycket artilleri och ammunition för att hålla på nöta på i flera år om de vill

– I något skede kommer det att ske någon form av ryskt uppvaknande. Men tyvärr kan det lika gärna betyda att man får en ny tsar och en fortsättning av kriget på det ena eller andra sättet.

Vad tror du att resultatet av kriget kommer att bli för väst?

– Det här kriget har visat att vi har svaga och köpta politiker och de flesta av våra länder har glömt vem de borde vara. Jag ser framför mig en omgruppering runt länder som både kan och vill, och sedan de som tänker som Macron och Scholz, det vill säga, sådana som tror att de kan förhandla om Ukrainas frihet över ukrainarnas huvuden.

 

Glen Grant
Glen Grant. Foto: Privat.

GLEN GRANT intervjuas ständigt av världspressen angående det ryska anfallet mot Ukraina. Grant jobbade under 35 år som officer i brittiska armén. Han var brittisk militärattaché i Helsingfors 1998–2002. Under de senaste åren har han jobbat som civil försvarskonsult betald av USA, främst för att reformera de östeuropeiska försvarsmakterna. Han har jobbat med den ukrainska regeringen och försvarsmakten med särskild intensitet sedan 2014.