Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tvåhundra experter på grön kemi och hållbar teknologi samlas i Åbo

Denna vecka 23–27.9 står Åbo Akademi värd för konferensen CatBior 2019 i Åbo. Konferensen fokuserar på katalysen i bioraffinaderier, ett tema som är viktigt och högaktuellt.

– Med tanke på klimatförändringen och det faktum att tillgången på fossila råvaror som kol, olja och naturgas är begränsad är det angeläget att utveckla ny hållbar kemi. Här är katalys och bioraffinaderiverksamhet en av nyckelteknologierna, säger Tapio Salmi, akademiprofessor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi.

Salmi förklarar att så kallade bioraffinaderier i framtiden ska producera bränslekomponenter, smörjmedel, kemikalier, läkemedelskomponenter samt komponenter i livsmedel och farmaceutiska produkter utgående från förnyelsebara naturtillgångar som skogens biomassa, livsmedelsrester eller rester från jordbruket.

– Nyckelteknologin här är katalys. En katalysator är ett ämne som får kemiska reaktioner att ske snabbare och effektivare. Under konferensen diskuterar vi nya hållbara processer och produkter. Vi har världsberömda inbjudna talare, tiotals muntliga föredrag och över hundra vetenskapliga affischer, berättar Salmi.

Konferensen samlar över 200 deltagare från alla världsdelar.

Det här är första gången CatBior ordnas i Nordeuropa. Åbo Akademi konkurrerande bland annat med Dalian i Kina om att få ordna kongressen, och vann. Kongressen har tidigare ordnats i Dalian, Malaga, Rio de Janeiro och Lyon.

en man i vit labbrock i labbet
Tapio Salmi, akademiprofessor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi.