Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Marita Hilliges avgår från Åbo Akademis styrelse

Professor Marita Hilliges har torsdagen den 4 november meddelat att hon avgår från sin plats som extern medlem i Åbo Akademis styrelse med omedelbar verkan.

Den nu sittande styrelsens mandatperiod sträcker sig till 31.12.2022.

Universitetskollegiets beredningsutskott samlas onsdagen den 10 november för att förbereda valet av en ersättande extern styrelsemedlem.