Skriv här det du söker efter!

”Jag vill göra bra forskning”

”Jag vill göra bra forskning”

Natalija Shcherban är en återkommande gästforskare hos kemitekniken vid Åbo Akademi. Hon har tilldelats ett fint statligt hederspris av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi för sitt arbete och sina prestationer som forskare.

Berätta om dig själv, vem är du, var kommer du ifrån, var bor du?

– Mitt namn är Natalija Shcherban. Jag kommer från Tjerkasy-regionen i Ukraina. För tillfället bor jag i Kyiv med min man.

Kan du berätta lite om din forskning och hur den kopplat till Åbo Akademi och varför du valde att samarbeta med Åbo Akademi?

– Jag är ledande forskare vid L.V. Pisarzhevskij-institutet för fysisk kemi vid den Nationella vetenskapsakademin i Ukraina.

– Min forskning inriktar sig på utvecklingen av nya porösa material, särskilt zeoliter, kolatomer, kolnitrider, metalloxider, metall-nanopartiklar, och så vidare. Dessa används mest som katalysämnen för
förvandlingen av bulkmolekyler som förnyelsebara råvaror till värdefulla kemiska föreningar som bränslen, finkemikalier, potentiella farmaceutiska ingredienser, monomerer, och annat.

– Vårt nära samarbete med Åbo Akademi, det har redan hållit på i tio år, innefattar många katalysundersökningar med olika katalysämnen, särskilt sådana som syntetiserats i Kyiv. I samband med samarbetet har jag besökt Åbo flera gånger, i tre-månaders perioder, för att göra katalysexperiment med våra katalysämnen. Vi har också producerat en del katalysämnen för våra finländska kollegor utifrån deras intressen och arbetsupplägg.

Natalija Shcherban. Foto: Privat
Natalija Shcherban. Foto: Privat

– Valet att jobba med Åbo Akademi grundar sig på ett råd av en av mina kollegor som känner professor Dmitry Murzin. Så jag tog kontakt och jag är mycket glad över att professor Murzin gick med på att samarbeta. Vi har haft ett mycket fruktsamt samarbete som resulterat i många goda vetenskapliga artiklar.

– Dessutom erbjuder Åbo Akademi en väldigt behaglig miljö att jobba i, i alla fall utgående från mina korta vistelser. Detsamma gäller Åbo och Finland i allmänhet. Jag gillar Åbo stad, jag älskar naturen i Finland. Den är avslappnande och lugnande.

Priset du är på väg att tilldelas, kan du berätta om det?

– Utifrån ett dekret av Ukrainas president, har jag blivit belönad med en medalj ”för arbete och prestation”. Det här är ett hederspris från staten. Jag har tidigare fått flera andra pris, som presidentens medalj till unga vetenskapare, personligt stipendium från Ukrainas Verkhovna Rada för unga doktorer inom naturvetenskapen, det ukrainska priset L’Oréal-UNESCO ”Kvinnor i vetenskapen 2018” och andra pris. Men det här som jag nu ska få är ett prestigefyllt pris som man verkligen måste jobba för.

Hur är det att jobba som forskare i Ukraina just nu?

– Beklagligtvis är vetenskapligt arbete inte så mycket respekterat i Ukraina som det borde vara. Det finns en hel del problem med hela vetenskapsfältet i Ukraina, som för många byråkratiska komplikationer inom projektledningen, otillräcklig finansiering och brist på bra utrustning.

– Låga löner tvingar folk, särskilt unga personer, att lämna de akademiska studierna för att söka jobb på annat håll.

– Men det svåraste och hemskaste är kriget. Rysslands anfallskrig har haft, och fortsätter ha en starkt negativ effekt på alla, inklusive forskare. Sedan början av kriget har mina forskarkollegor inte haft möjlighet att leva eller arbeta i säkerhet på grund av de intensiva anfallen.

– Kyiv, där mina forskarkolleger bor och jobbar, utsätts regelbundet för robotanfall och attacker med iranska drönare. Och som ett resultat av kriget har statens forskningsfinansiering reducerats kraftigt. Under den senaste vintern hade vi inte möjlighet att driva experiment som vanligt på grund av problem med eltillförseln, som berodde på skador på infrastrukturen. Sedan hade vi också transportproblem och ideliga flyglarm. Vi vet inte hur vårt land ska klara av den kommande vintern. Men vi gör allt för att kunna fortsätta jobba och för att göra bra vetenskap som hjälper vårt land att vinna. Ifjol fick jag till exempel finansiering från amerikanska energidepartementet och Max Planck Society för att hålla igång vår forskning.

Har du specifika mål med din forskning? Hurdana?

– Mina framtida mål inom forskningen är att göra bra forskning och att få jobba med vetenskapare som professor Dmitry Murzin och professor Tapio Salmi, och med mina underbara kollegor i USA, Tyskland, Spanien och Tjeckien. Jag vill utveckla nya lovande material som kan vara tillämpbara och praktiskt användbara.