Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi söker prorektorer

Åbo Akademi söker två prorektorer för att tillsammans med rektor leda Åbo Akademis verksamhet fram till 31.7.2026.

Åbo Akademi söker två prorektorer varav den ena prorektorn utses för att utveckla utbildningen och förutsättningarna för utbildning medan den andra utses för att utveckla forskarutbildningen och förutsättningarna för forskning.

Ansökningstiden utgår 28.2.2022, kl. 15.00 (finsk tid). Rekryteringsannonsen finns bakom den här länken.

Åbo Akademi är ett framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med vår speciella nordiska förankring har vi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt. Hos oss lever gamla akademiska traditioner och nya innovationer sida vid sida, vilket skapar en unik arbets- och studiemiljö.