Skriv här det du söker efter!

Nyhet

Nyhet

Åbo Akademi ökar gradvis undervisningen på campus

ÅA beslöt den 5.1.2022 att undervisningen ordnas på distans under period 3, med undantag av kurser som kräver närvaro. Den 18.1.2022 meddelade regeringen att universiteten kan övergå till hybridundervisning från och med februari.

ÅA går därför in för att gradvis öka undervisningen på campus. Fr.o.m. 31.1.2022 kan lärare vid ÅA välja att övergå till när- eller hybridundervisning ifall de bedömer det som ändamålsenligt och undervisningen kan ordnas på ett coronasäkert sätt. Målet är att om möjligt öppna upp för normal undervisning från och med period 4.

På intranätet finns information om restriktioner och arrangemang efter 31.1.2022 (kräver inloggning).

En intern frågestund om de här ändringarna ordnas onsdagen 26 januari kl. 11.00–12.00. Länken till frågestunden finns på intranätet och har mejlats ut till alla vid Åbo Akademi.