Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi grundar nytt kulturråd

Åbo Akademi instiftar ett särskilt kulturråd för att stöda kulturlivet vid ÅA. Kulturrådet har enligt rektors beslut som uppgift ”att arbeta för ett rikt och mångsidigt kulturliv vid Akademin”. Det handlar särskilt om studentkultur, men det skall också skapas utrymme för andra som kan berika Åbo Akademis kulturliv.

Till sitt förfogande har rådet en årlig budget som Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelar Åbo Akademi för detta ändamål. I år är summan 50 000 euro.

Vid ÅA finns många som kan dra nytta av det här så som studentkörerna och Akademiska Orkestern som tidigare erhållit bidrag, men också andra aktörer kan ansöka om medel.

– Tidigare har den här typen av ansökningar om stöd för kulturverksamhet beviljats direkt av rektor eller stiftelsen. Instiftandet av det nya kulturrådet gör det här processen smidigare och öppnare, samtidigt som rådet kan arbeta för att främja Åbo Akademis kulturliv ytterligare och på ett bredare plan, förklarar dekan Peter Nynäs, kulturrådets ordförande.

– Studentkultur i alla dess former är ett viktigt och centralt inslag i Åbo Akademis campusmiljöer och identitet, säger Nynäs.

I rådet sitter representanter för den undervisande personalen från varje fakultet, representanter från Åbo Akademis Studentkår och en representant för Stiftelsen för Åbo Akademi. Ekonomidirektören fungerar som rådets sekreterare och ansvarar för utbetalningarna.