Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Sextio år av havsforskning på Husö firas med öppet hus

Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö på Åland fyller 60 år. Husö biologiska station som är belägen på Bergö i Finström, används som bas för forskning och undervisning i främst miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi.

Verksamheten på Husö koncentreras på akvatisk ekologi, men där görs också en del landbaserad forskning. Husö utför även miljökontroll i havsområden och sjöar på Åland i samarbete med Ålands landskapsregering.

Åbo Akademi och Ålands landskapsregering har haft ett samarbetsavtal gällande miljöforskning i de åländska vattnen sedan 1961.

– I dag är långsiktig forskning som visar på förändringar i havet viktigare än någonsin. Den information Husö tagit fram under årtionden är värdefull både för forskare och samhälle för att bättre förstå och hantera de marina miljöförändringarna. Stationen har kunnat satsa på modern forskningsutrustning, vilket gör Husö väl rustad för nya utmaningar, forskning och undervisning, berättar stationsföreståndare Martin Snickars.

Stationens gårdsmiljö utgörs av ett vackert lundområde. Stationen tillföll Åbo Akademi 1942 via en donation av målaren och konsthantverkaren Sigrid Maria Granfelt (1868–1942) som bodde på Husö åren 1911–1940. Än i dag präglar Sigrids konst och hantverk stationen, speciellt gårdens gamla huvudbyggnad som fortfarande används som boningshus.

För att uppmärksamma 60-årsjubileet öppnar stationen dörrarna för allmänheten lördagen den 24 augusti kl. 12–16. Adressen är Bergövägen 713, Emkarby.

På stationen kan man bekanta sig med de biologiska laboratorierna, provtagningsutrustning och akvarier med marina habitat från olika delar av skärgården. Det finns också möjlighet att träffa och prata med forskare och studerande som arbetar på stationen.

Samtidigt ställer bildkonstnären Katja Syrjä ut handgjort papper av marina nyckelarter såsom ålgräs, blåstång och kransalger på stationen. I sina konstverk, som inspirerats av Sigrids Granfelts naturnära konst och sätt att jobba, kombinerar Syrjä stenlitografi med handgjort papper i installation.

Mera information:

Martin Snickars, stationsföreståndare
tfn 050 432 0220
e-post: martin.snickars@abo.fi

Husö biologiska station
Bergövägen 713
22220, Emkarby, Åland

Pressbilder:

Åbo Akademis fältstation på Husö firar 60 år i år. Foto: Tony Cederberg
Foto: Tony Cederberg
Bildkonstären Katja Syrjä, bosatt på Åland, har gjort papper av marina nyckelarter, här av ålgräs. Foto: Katja Syrjä