Skriv här det du söker efter!

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Här kan du lära dig om språkbad, CLIL och andra typer av språk- och kunskapsutvecklande undervisning, även i ordinarie ämnesundervisning.

 

  • Vad är språk- och kunskapsutvecklande undervisning?
  • Arbete med lässtrategier och genreskrivande redan i åk 1?
    – Ja visst, följ med till ett språkmedvetet klassrum!

[OBS! Sidan är under uppbyggnad]

Uppdaterad 24.10.2019