Skriv här det du söker efter!

Sjögräsekologi

Sjögräsekologi

Sjögräsen är havslevande fröväxter som bildar vidsträckta ängar på grunda sandbottnar. I Östersjön är ålgräset (Zostera marina) den enda sjögräsarten som klarar den låga salthalten. I Skandinavien och Östersjön finns över 2100 km2 ålgräs. Ålgräsängar hör genom sin stabilitet och rika djurliv till våra mest värdefulla, men samtidigt också hotade marina miljöer. Försämrad ljustillgång och mattor av drivande alger hotar ålgräsets tillväxt och överlevnad. Ålgräset är hos oss en nyckelart som upprätthåller ett flertal viktiga ekologiska funktioner; försvinner ålgräset förlorar vi dessa, och konkret minskar artrikedomen i våra kustområden.

För tillfället arbetar vi med olika aspekter av sjögräsängarnas struktur och funktion, bl.a. deras roll som kol- och näringssänka, genetik, födovävens uppbyggnad, restaureringsexperiment och sjögräsens betydelse för hydrodynamik och stabilisering av sediment. Inom projektet NordSalt jobbar vi även med Nordiska strandängars utbredning, långtidsförändringar, artmångfald och deras roll i klimatreglering.​


Forskargrupp och samarbetspartners:

Biträdande Prof. Christoffer Boström

Biträdande Prof. Christian Pansch-Hattich

Mikael von Numers

FD Anu Vehmaa

MSc. Betty Gubri

Thorsten Blenckner

Thorsten Reusch

Emmett Duffy

FD Lukas Meysick


Ekosystemsfunktioner

Ålgräsängsdykare


Projekt:

Period Namn
2022-2023 Blått kol i grunda havsvikar (Åbo Akademi, Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Centre)
2022-2023 LITORE: Luontokadon ilmenemismuodot Suomen rannikkoalueilla: Päätöksentekijän opas Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojeluun
2021-2023 NordSalt – Climate Change Impacts and Biodiversity Interactions in Nordic Salt Marshes (EU Biodiversa) (på engelska)
2020-2022 The Good, the Bad, & the Ugly: Carbon storage, eutrophication effects, and emergent health risks in the global marine sediment microbiome (PI Emmet Duffy)
2021-2023 Climate change effects on ecosystem functioning in marine communities: A trait-based approach, Helmholtz Institute for functional marine biodiversity (PI Lukas Meysick)

 

Uppdaterad 20.2.2023