Skriv här det du söker efter!

Sexuell selektion och parningsbeteende hos fiskar

Sexuell selektion och parningsbeteende hos fiskar

Genom ett flexibelt beteende kan djur reagera på förändringar i miljön. Beteendeändringar kan ske på en ekologisk eller evolutionär tidskala. Vi studerar fiskarter med komplexa förökningsbeteende (arter som bygger bon och vårdar sin avkomma) eftersom dessa utgör utmärkta modellsystem för att undersöka och förstå faktorer som påverkar parningssystemet och vilka beteendestrategier är mest framgångsrika.

Fiskarter som förökar sig på grunt vatten, såsom smörbultar och spiggar påverkas speciellt av temperaturvariation, vågrörelse och habitatets struktur. Vår forskning fokuserar på hur dessa faktorer påverkar naturligt urval och speciellt sexuellt urval. Temperaturen har en direkt effekt på individers utveckling, fysiologin och beteende och därigenom också på strategiska beslut gällande parningar. Man kan därför förvänta sig att temperaturen påverkar populationer, deras parningssystem och den sexuella selektionen. För arter som bygger bon kan de störningar som vågor åstadkommer i grunt vatten innebära förändrade förutsättningar för val av boplats och kostnader för att upprätthållandet av boet. Slutligen skapar habitatets struktur variation i boplatsernas lämplighet, variation i födotillgång och variation i mängden interaktioner mellan individerna varav speciellt det senare kan ha stor betydelse för vilka selektionsprocesser som betonas.

Vårt arbete utförs i huvudsak i Korpoström och vi använder oss av både fältstudier och akvarie- och fältexperiment.


Forskargrupp och samarbetspartners:

Professor Kai Lindström

Doktorand Johanna Yliportimo

Doktorand Viktor Finnäs

Prof Charlotta Kvarnemo

Prof Katja Anttila

Doc Sami Merilaita

FD Topi LehtonenProjekt:

Period Namn
Water turbidity and foraging decision in the stickleback 
Personality variation in the invasive mud crab 

Uppdaterad 2.9.2022