Skriv här det du söker efter!

Donationer bidrar till ökade språkkunskaper

Donationer bidrar till ökade språkkunskaper

Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi stöds med donationsmedel från den senaste medelinsamlingskampanjen. Användningen av medlen är i linje med Åbo Akademis språkprogram och strategi för internationalisering. En del av de donerade pengarna används för att ordna fler språkkurser – kurser i svenska och finska för utlänningar samt finska för svenskspråkiga studerande.

Tf. utbildningschefen på språkcentret Maria Nyman uttrycker sin tacksamhet över donationsmedlen.
– I denna omfattning kunde vi inte erbjuda svenska för utlänningar förut. Nu kan vi även erbjuda kursen åt internationell personal, forskare, gästforskare och vi kan ta emot flera deltagare per kurs. Donationen gör att alla får tillgång till undervisningen. Studenter vill så gärna lära sig svenska. Vi hoppas att vi på detta sätt kan skapa förutsättningar för att både forskare och internationella studerande kan stanna i Finland.

Donationen används också för att skapa en webbkurs för självstudier för att de studerande ska kunna förkovra sig i svenska. Materialet betjänar också svenskspråkiga personer som känner att deras kunskaper i svenska är svaga.

Språkkursen svenska för utlänningar, nivå 1. På bilden lär sig studerandena klockslag under ledning av läraren Satu Kytölä genom att spela ett spel på sin mobiltelefon. Kursen består främst av utbytesstudenter från Frankrike och Tyskland, men även från flera andra länder. Kursen har nyligen satt igång och hittills har studerandena lärt sig hur man presenterar sig själv, hur man hälsar, veckodagar samt siffror.

 

Uppdaterad 18.10.2018