Skriv här det du söker efter!

Donationer blir diplomarbeten

Donationer blir diplomarbeten

En del av donationerna som riktades till det tekniska utbildningsområdet används för att finansiera ÅA-studerandes diplomarbeten.

Felix Wrede och Yiran Chen är studerande vid ämnet industriell ekonomi. Med hjälp av donationer har de möjlighet att göra sina slutarbeten inom sjöfart och automatisering av hamnar och sedan bli färdiga diplomingenjörer.

Felix är hemma från Åland och gör sitt diplomarbete i samarbete med företaget MeriAura.
– Jag studerar ekosystemet för korta sträckors fartygstrafik, som till exempel Östersjöns trafik. Jag är intresserad av vad det finns för aktiviteter i detta ekosystem, och hur exempelvis digitaliseringen påverkar de olika aktiviteterna och aktörerna, berättar Felix.

Yiran föddes i Kina men är uppvuxen i Spanien. Hon kom till Åbo Akademi ursprungligen som utbytesstuderande. Tack vare donationer till Åbo Akademi kan hon nu göra sitt diplomarbete i samarbete med forskningsinstitutet PBI.
– I mitt diplomarbete studerar jag hur hamnverksamheten organiseras idag och hur bland annat olika aktörer och hamnar växelverkar. Jag studerar hur man kan förbättra tävlingen och samarbetet inom industrin, säger hon.

Donationerna har stor personlig betydelse för studenterna och för deras ämne.
– Ett betalt diplomarbete är helt avgörande för att trygga egen inkomst och få viktig arbetserfarenhet från fältet. Nu kan studierna vara i huvudroll, inte inkomstsökandet. Och jag fick också sommarjobb via diplomarbetet, säger Felix.

Yiran instämmer.
– Detta är den bästa möjligheten för mig att bekanta mig med företag och få praktisk arbetserfarenhet från fältet. Jag njuter av mitt arbete och kan se dess inverkan. Jag vill bidra till den här sektorn, säger Yiran.

Felix Wrede och Yiran Chen.

Uppdaterad 15.2.2019