Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap – avhandlingar

Religionsvetenskap – avhandlingar

2022
Schwartz, Karen: Management Matters : Organizational Storytelling within the Anthroposophical Society in Sweden

2021

Czimbalmos, Mercédesz: Intermarriage, Conversion, and Jewish Identity in Contemporary Finland : A study of vernacular religion in the Finnish Jewish communities

Långstedt, Johnny: Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment

Wikström af Edholm, Klas: Människooffer i myt och minne : En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material

2018
Ramstedt, Tommy: Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene

2017
Annunen, Linda: ”Med fötterna på marken och huvudet i himlen” : en ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer

2016
Kontala, Janne: Emerging non-religious worldview prototypes : a faith q-sort-study on Finnish group-affiliates

2015
Lindgren Ödén, Birgit : Från ung till vuxen i omställningens tid : en longitudinell studie av värderingar med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen.

2014
Berger, Kenneth: ”För den eviga döden, bevara oss, milde Herre Gud” : svenskkyrklig, klassisk, bibel- och bekännelsetrogen kristen tro i ljuset av kognitiva och djuppsykologiska förståelsegrunder

2012
Repo,
Nora: Islamic mosaic: women’s identities in transition: Albanian Muslim women in former Yugoslav Republic of Macedonia

2011
Östman
, Kim: The Introduction of Mormonism to Finnish Society, 1840-1900

2010
Charpentier,
Marie-Thérèse: Indian Female Gurus in Contemporary Hinduism. A study of Central Aspects and Expressions of their Religious Leadership.

Moberg, Marcus: Faster for the Master! Exploring Issues of Religious Expression and Alternative Christian Identity within the Finnish Christian Metal Music Scene

2009
Orést,
Febe: Ondska – individuell och kulturell projektion. Filmupplevelser analyserade enligt den analytiska psykologin.

2007
Sjö,
Sofia: Spelar kön någon roll när man räddar världen? Kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter i SF-film.

2005
Granholm
, Kennet: Embracing the Dark. The Magic Order of Dragon Rouge: Its Practice in Dark Magic and Meaning Making.

2004
Martikainen
, Tuomas: Immigrant religions in local society: historical and contemporary perspectives in the city of Turku.

Illman, Ruth: Gränser och gränsöverskridanden: skildrade erfarenheter av kulturella möten i internationellt projektarbete.

Lipponen
, Sami ”Nationens sista försvarare”: en religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och livstolkning i Sverige.

2003
Broo
, Måns: As good as God: the guru in Gaudiya Vaisnavism.
Svanberg, Jan: Schamantropologi i gränslandet mellan forskning och praktik: en studie av förhållandet mellan schamanismforskning och neoschamanism.

2002
Leppäkari
, Maria: The end is a beginning: contemporary apocalyptic representations of Jerusalem.
Römer, Jürgen: The Toronto Blessing.

2001
Nynäs
, Peter: Bakom Guds rygg : en hermeneutisk ansats till interkulturell kommunikation och förståelse i industriella projekt.
Gullin-Hofstedt, Britta: Messianism och millerism : typologiska synpunkter på messianska fenomen.
Belzen, Jacob A. van: Kulturpsychologische Ansatz der Theologie, insbesondere in der Religionswissenschaft: theoretische und empirische Beiträge.

2000
Saifuddin
, Ahmed: The roles of religion and national identity in Bangladesh.

1996
Heikkilä-Horn
, Marja-Leena: Santi Asoke Buddhism and Thai state response.

1993
Frisk
, Liselotte: Nya religiösa rörelser i Sverige : relation till samhället/världen, anslutning och engagemang

1992
Illman
, Siv : ”Vere Adest” Religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olov Hartmans romaner.

1985
Järvinen
, Pertti: Droger och mystik – en analys av drogforskning som behandlar förhållandet mellan ”mystiska” upplevelser och drogupplevelser.

1983
Ahlbäck, Tore: Människosonen – en självgjord messias i Tyskland efter första världskriget.

 

Licentiatavhandlingar

2005
Brandt, Joe: Tro på Åland.

2003
Illman, Ruth: Kalejdoskopiska bilder. Stereotypier som symboliska motiv i skildrade erfarenheter av kulturella möten.

2002
Lengborg, Thorbjörn: Ellen Key och Det skönas värld. Estetiska, konstpedagogiska och religiösa utvecklingslinjer.

2001
Virtanen, Hannu: Sodan perinmäiset syyt.

2000
Olin, Mikael: Utsattheten – Simone Weils väg till ett religiöst liv.

1999
Svanberg, Jan: Schamantropologi – gränslandet mellan forskning och praktik. En studie om schamanismforskning och popularisering av neo-schamanism.

1998
Mansikka, Tomas: H elias cum veniet restituet omnia´. Paracelsism, alkemi och reform i 1600-talets protestantism.
Michelson, Marianne: Konflikten mellan en deterministisk livssyn och tron på den fria viljans existens.
Nynäs, Peter: Kultur och förståelse. En studie av interkulturell kommunikation mellan säljare och kund inom internationell projektbaserad industri.

1992
Dahlbacka, Ingvar: Adi Sjöblom och evangeliföreningen: ett religiöst författarskap i dess samfundsmässiga kontext.
Heikkilä-Horn, Marja-Leena: The supernatural power of buddhist rulers. The ideological background of kingship in Theravada buddhism.

1990
Illman, Siv: ”Vere adest”. Religionspsykologisk tolkning av ett tema i Olav Hartmans romaner – metodsynpunkter och explikation.

1989
Frisk, Liselotte: Nya religiösa rörelser i Sverige. Klassifikation samt analys av anslutning, engagemang och relation till samhället/världen.

1983
Grönblom, Gunnar: Dimensions of religiosity: the operationalization and measurement of religiosity with special regard to the problem of dimensionality.

1978
Sundback, Susan: Alienation och religion i den sociologiska diskussionen.
Wahlström, Bertel: Voodoo och umbanda, två afro-amerikanska kulter.

1976
Järvinen, Pertti: En analys av drogforskning som behandlar förhållandet mellan ”mystisk” upplevelser och drogupplevelser.

1974
Ahlbäck
, Tore: Människosonen Oskar Ernst Bernhardt: en religionshistorisk undersökning av en religionsstiftare.
Knuts, Ulrika: Begreppen folkreligion, universalreligion, folktro, i belysning av föreställningar om jungfru Maria i nordiska trollformler.

1973
Holm, Nils G.: Ljudstruktur inom glossolalifenomenet i finlandssvenska pingstvänners kultliv.

Uppdaterad 6.10.2022