Skriv här det du söker efter!

Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

YTYÄ

Tid:

1.1.2017–31.12.2019

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

1 630 000 euro

Övriga projektparter:

  • Aalto

Åbo Akademis del av budgeten:

285 000 euro (17%)

Samarbetsparter:

  • Aalto
  • Hanken
  • Metropolia
  • Uleåborgs universitet
  • Tammerfors tekniska universitet
  • Helsingfors universitet

The project focuses on introducing embedded entrepreneurship to higher education. The aim is to integrate entrepreneurship into teaching and facilitate an entrepreneurial mindset among students at the participating higher education institutions.

A common challenge in teaching activities is developing the students’ ability to tolerate change, to be entrepreneurial, and to make impact.

Entrepreneurial skills are therefore an important part of higher education. The project aims at developing and piloting embedded entrepreneurship, and creating educational material for teachers in higher education. The foremost aim is to reach out to students by embedding entrepreneurship in existing courses and study modules, strengthening their entrepreneurial skills.

Kontakta oss

Anna-Greta Nyström

Akademilektor 

internationell marknadsföring

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

anna-greta.nystrom@abo.fi

Tfn +358 469216657