Skriv här det du söker efter!

Välmående personal ger välmående barn

Välmående personal ger välmående barn

Tid

1.4.2024–28.2.2025

Finansiär

 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  66 667 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  66 667 euro (100%)

  Välmående personal ger välmående barn är en processfortbildning som stöder personalen inom småbarnspedagogik och förskola att forma en hållbar verksamhetskultur och hitta drivkraften för att skapa en fungerande arbetsmiljö. Syftet med fortbildningen är att ge kunskap och modeller för hur man formar en verksamhetskultur där både barns och vuxnas aktörskap stärks för att stärka välmåendet. I fortbildningen ingår såväl webbaserade inslag som tillfällen vid enheterna.​

  Kontakta oss

  Siv Lundström (Ansvarig forskare)

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Jessica Nylund (Ansvarig forskare)

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Petronella Bergfors (Ansvarig forskare)

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal