Skriv här det du söker efter!

Research Project on Vaccine Attitudes

Research Project on Vaccine Attitudes

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Åbo universitet
 • Finansiär

 • Finlands Akademi
 • Inez och Julius Polin-institut för teologisk forskning
 • Turku Institute for Advanced Studies
 • Stiftelsen för Åbo Akademi
 • VaccAtt är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars syfte är att studera hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis samt att undersöka hur dessa attityder hänger samman med människors erfarenheter, övertygelser och värderingar. I projektet görs stora datainsamlingar i följande tre populationer: 1) småbarnsföräldrar, 2) anställda inom hälso- och sjukvård, samt 3) personer i arbetsför ålder i en region med låg vaccinationstäckning.

  VaccAtt består i huvudsak av två forskargrupper; en i psykologi och en i teologi. Informationen som samlas in kommer således att analyseras ur perspektiv relevanta för respektive forskningsområde. Med hjälp av de studier som görs kan vi bidra till den aktuella diskussionen om vaccin och vaccinpraxis på såväl en samhällelig nivå som inom forskarsamfundet. Informationen som samlas in kan också användas för att förbättra kommunikationen mellan patienter och sjuk- och hälsovårdspersonal. VaccAtt görs i samarbete mellan Åbo Akademi och Åbo universitet och finansieras av Finlands Akademi, Inez och Julius Polin-institut för teologisk forskning, Turku Institute for Advanced Studies, och Stiftelsen för Åbo Akademi.

  Kontaktpersoner

  Mikael Lindfelt

  Rektor 

  Rektorat

  Centralförvaltning
  Till projektets webbsida